Gå til hovedindhold

Ansøg om miljøgodkendelse

Virksomheder, som kan give en væsentlig miljøpåvirkning, skal miljøgodkendes ved etablering og ændringer. Du kan søge om miljøgodkendelse herunder.

 • Læs op

Indhold

  Ansøg om miljøgodkendelse her via bygogmiljoe.dk

  Skal du etablere, udvide eller ændre produktionen på din virksomhed, skal du søge om miljøgodkendelse. Det skal ske i så god tid, at du kan nå at få godkendelsen, inden du etablerer din virksomhed eller ændrer din produktionen. 

  Hvis du er i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte os i Virksomheder og Jord i Teknik og Miljø.

  I nogle helt særlige tilfælde kan det accepteres, at du indsender ansøgning uden at bruge Byg og Miljø. Kontakt os i så fald altid, før du går i gang med at udarbejde din ansøgning. I disse tilfælde kan vi tilbyde at sende dig ansøgningsskemaet i Word-format.

  Kommunen skal opkræve brugerbetaling for visse ydelser i forbindelse med miljøgodkendelser og tilsyn.

  Du finder information om brugerbetaling og timesatserne her

  Når du ansøger om miljøgodkendelse, vil sagsforløbet normalt være således:

  1. Du indsender din ansøgning via Byg og Miljø, hvorefter Aarhus Kommune automatisk modtager denne.
  2. Ansøgningen annonceres, når der er tale om en bilag 1 - virksomhed
  3. Ansøgningen behandles
  4. Udkast til godkendelse sendes til udtalelse hos ansøger og eventuelt naboer
  5. Miljøgodkendelsen meddeles og annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside
  6. Klageperiode på 4 uger

  Vi har som hovedmål at have færdigbehandlet din miljøgodkendelse til ”rette tid”, dvs. at du har godkendelsen, når du skal bruge den. Som sådan har vi ikke et fast mål for sagsbehandlingstiden, men vil tilpasse forløbet efter dit behov.

  For at opfylde målet, tilstræber vi følgende:

  • Vi tilbyder et indledende møde i løbet af 5 arbejdsdage efter din første henvendelse. Det forberedende møde holdes bl.a. for at afklare, hvilke oplysninger du skal medtage i ansøgningen om miljøgodkendelse.
  • Vi aftaler et møde i løbet af 10 arbejdsdage efter ansøgningens modtagelse. Ansøgningen gennemgås, og tidsplan for behandlingen af godkendelsen aftales.
  • Godkendelsen meddeles til det aftalte tidspunkt og har en kvalitet, der opfylder kravene i vores certificerede kvalitetsstyringssystem. 

  Skal der ske en sideløbende sagsbehandling som f.eks. en VVM-vurdering, kan det påvirke sagsbehandlingstiden. Vi anbefaler derfor at fremsende ansøgningen i god tid og kontakte Plan, Byggeri og Miljø så tidligt som muligt i planlægningsfasen.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023