Gå til hovedindhold

Miljø- og klimaeffektivt byggeri og ejendomsdrift i Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes lokale krav til fremme for miljø- og klimabevidst byggeri og ejendomsdrift.

 • Læs op

Indhold

  Velkommen til Aarhus Kommunes initiativer for at fremme miljø- og klimavenligt byggeri og ejendomsdrift i Smilets by. Vi ønsker at dele vores bestræbelser på at gøre Aarhus til en mere klima- og miljøvenlig kommune og invitere alle borgere og organisationer til at være en del af denne vigtige bevægelse.

  Vi er klar over, at drift af vores bygninger fører til direkte CO2-udledninger fra el- og fjernvarmeforsyning. Når vi bygger, renoverer og vedligeholder vores bygninger, bidrager vi også indirekte til CO2-udledningen gennem indkøb af byggematerialer. Disse materialer er ofte produceret uden for vores kommunes grænser, men derfor er CO2-udledningerne stadig vores ansvar.

  Vi arbejder derfor aktivt på at reducere vores direkte CO2-emissioner ved at energirenovere eksisterende bygninger og stille strenge krav til energiforbruget i nye bygninger. Samtidig kan vi mindske vores indirekte CO2-emissioner ved at være mere bevidste om de byggematerialer, vi bruger. Fra 2023 vil vi derfor bygge i overensstemmelse med Bygningsreglementets lavemissionsklasse på vores nye projekter.

  På denne hjemmeside kan du finde nogle af de krav og anbefalinger, som Aarhus Kommune generelt stiller til vores bygninger. Disse krav er obligatoriske for vores rådgivere, entreprenører, håndværkere og alle andre, der arbejder sammen med os. Vi opfordrer alle til at deltage i vores miljø- og klimavenlige byggeprojekter.

  Derudover kan du læse om vores igangværende initiativer og innovative projekter, der fokuserer på bæredygtighed samt miljø- og klimavenligt ejendomsdrift og -opførelse i Aarhus Kommune. Sammen kan vi skabe en renere og grønnere fremtid for vores by.

  Aarhus kommune har halveret sine direkte CO2-emissioner i løbet af de seneste 10 år og er dermed halvvejs mod byrådets mål om CO2-neutralitet i 2030. Det er byens klimastrategi og klimaplan, som sætter retningen for de områder, der kræver en særlig indsats indtil 2024, hvor byrådet vedtager en ny klimaplan.

  Aarhus Kommunes målsætning er at opnå mere energieffektive kommunale bygninger (30 % mindre energi) samt kommunale bygge- og anlægsaktiviteter med væsentligt reduceret direkte og indirekte CO2-emissioner fra materialer og anlægsarbejde.

  Læs mere i Aarhus Kommunes klimahandlingsplan for 2021-2024.

  Læs om konkrete klimaindsatser i Aarhus Kommunes Indsatskatalog 2012-2024.

   

  Klimavenligt byggeri og anlægsaktiviteter

  Med klimaplanen 2021-2024 vedtog Byrådet en målsætning om at nedbringe klimaaftrykket fra bygge-og anlægsaktiviteter med 70% i 2030 set i forhold til 1990. Med baggrund heri blev der i den 10-årige investeringsplan afsat 5% af det samlede bygge- og anlægsbeløb i en klimapulje. Det er puljens formål at nedbringe CO2-udledningen fra bygge- og anlægsprojekter mest muligt, og samtidig vigtigt, at Aarhus Kommune skal forny måden vi bygger, renoverer og ’bruger’ kvadratmeter. Klimapuljen disponeres, så 70% af puljen anvendes til klimavenligt byggeri, og at de resterende 30% af puljen anvendes til øvrige klimavenlige anlægsprojekter. Disse projekter skal søge tilskud på samme måde som byggeprojekter.

  Særligt for byggeri gælder fra og med 2023, at for nye bygninger på over 1.000 m2, hvor Aarhus Kommune er bygherre, er der samtidig fastsat en grænseværdi for klimapåvirkningen på maksimalt 8 kg CO2e/m2/år. Hvor Aarhus Kommune er medbygherre på nybyggerier over 1.000 m2 vedtages det politisk, om lavemissionskravet skal være gældende.

  Klimapåvirkningen beregnes iht. bygningsreglementets lavemissionsklasse og følger desuden den løbende skærpelse af grænseværdien og omfattede bygningsstørrelser, som der er lagt op til i Bolig- og Planstyrelsens køreplan desangående. Se forventet køreplan nedenfor.

  Klimapuljen udmøntes primært til nybyggeri. Der kan dog også søges tilskud til tilbygninger og renoveringer. Overordnet vil ambitiøse byggerier med lav klimapåvirkning få et højere tilskud end mindre ambitiøse projekter.

  Cirkulær økonomi

  I Aarhus Kommune er der stort fokus på at byggesektoren bliver en virkelig markant spiller i det cirkulære regnskab, og Kommunen har en vision om, at der i fremtidens byggerier i både opførelse og drift, anvendes over 50 % genbrugte eller upcyclede produkter og materiale.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023