Gå til hovedindhold

E-handel i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune benytter sig af TrueLink A/S indkøbsløsning TrueTrade, der giver brugerne mulighed for at foretage varebestillingen elektronisk i en brugervenlig løsning.

 • Læs op

Indhold

  Anvendelse af Aarhus Kommunes e-handelssystem er obligatorisk internt i kommunen. Uddannelsen af kommunens brugere (disponenter) sker gradvist i takt med at de enkelte vareområder omlægges til e-handel.

  Hvordan foregår arbejdet med indførelse af e-handel?

  For Aarhus Kommune berører e-handel dels aftaleindgåelsen med vores leverandører, og dels den efterfølgende brug af disse aftaler i dagligdagen - selve disponeringsprocessen.

  I forbindelse med et udbud af et givet vareområde eller en tjenesteydelse vurderes det, hvorvidt det pågældende område er egnet til e-handel. Denne vurdering foretages af Borgmesterens Afdeling, Indkøb og Udbud i samarbejde med de decentrale indkøbsfunktioner i magistratsafdelingerne. Alle områder er egnet til elektronisk fakturering, men alle områder er ikke lige egnet til elektronisk bestilling.

  Hvis det pågældende område vurderes egnet til elektronisk bestilling, skal der - i forbindelse med at indkøbsaftalen indgås - udarbejdes et elektronisk vare- og priskatalog på den pågældende leverandørs produkter/ydelser til kommunens e-handelssystem. Kataloget skal indeholde de oplysninger, som den enkelte disponent har brug for til at vurdere produktet - eksempelvis pris, produktbeskrivelse, billede, miljømærkning mv.

  På den måde skal indførelsen af e-handel bl.a. gøre det lettere for kommunens mange afdelinger, institutioner mv. at anvende kommunens indgåede indkøbsaftaler - til gavn for såvel kommunen som leverandørerne der er indgået indkøbsaftaler med.

  Hvor kan du som leverandør få mere information om krav til kataloger m.v. i forhold til TrueTrade indkøbsløsningen?

  Leverandører der skal understøtte E-handel i Aarhus Kommune kan finde relevante informationer og vejledninger for leverandører på TrueLink A/S hjemmeside:

  https://www.truelink.dk/e-katalog

  Og såfremt Punch Out anvendes ift. Aarhus Kommune er følgende informationer relevante.

  www.truelink.dk/punchout

  Her findes relevante informationer om både aflevering af katalog (prisbog) til Aarhus Kommune samt understøttelse af Punch Out katalog.

  Sidst opdateret: 18. august 2023