Gå til hovedindhold

Grønne indkøb

Aarhus Byråd har sat sig et mål om, at Aarhus Kommune skal være CO2 neutral i 2030

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune vedtog i 2018 en indkøbs- og udbudspolitik med fokus på flere bundlinjer. Udover økonomisk ansvarlighed, er målsætningen også, at de kommunale indkøb skal bidrage til bæredygtighed og social ansvarlighed.

  Når Aarhus Kommune køber ind for ca. 7 mia. årligt, giver denne indkøbsmuskel gode muligheder for at præge markedet, de lokale leverandører og borgerne. Samtidigt skabes nogle stordriftsfordele, når der stilles bestemte krav til fx kvalitet, sikkerhed eller brugervenlighed i de indkøbsaftaler, som indgås for alle kommunens afdelinger.

   

  De tre bundlinjer i Aarhus Kommune

  Indkøb & Udbud arbejder aktivt ud fra tre bundlinjer med hvert deres fokus:

  • Den økonomiske bundlinje
   Den økonomiske bundlinje handler om at få mest for pengene ud fra en totaløkonomisk betragtning. Det kan både omhandle pris, mængde, kvalitet, produktets levetid, forventede omkostninger til drift mm. Dette er klassisk indkøbspolitik, hvor vi kigger på totalprisen i hele produktets levetid.
  • Den miljømæssige bundlinje
   Den miljømæssige bundlinje skal understøtte kommunens mål om at være CO2-neutral i 2030 og beskytte miljøet. Det omhandler bl.a. krav til leverandørerne om en miljøvenlig værdikæde fra fremstilling til bortskaffelse af produkter, genbrug, deleøkonomi, biodiversitet, klimavenlig transport, teknologiske løsninger mm. Det handler også om pilotprojekter, hvor vi i samarbejde med markedet tester forskellige løsninger, som på den ene eller anden måde vil kunne give en mindre klimabelastning samlet set. 
  • Den sociale bundlinje
   Indkøb skal bidrage til social ansvarlighed gennem bl.a. krav om overholdelse af internationale konventioner om tvangsarbejde, børnearbejde og arbejdsmiljø, forhindring af social dumping og inklusion af langtidsledige på arbejdsmarkedet.

  Nytænkningen med Den Tredobbelte Bundlinje er at sidestille bæredygtighed og social ansvarlighed med klassik økonomifokuseret indkøbspolitik.

   

  Cirkulær Økonomi 

  I Aarhus Kommune ønsker vi at lave en generel omstilling til cirkulær økonomi. Vi skal have reduceret vores forbrug, optimeret vores materialestrømme og nedbragt mængden af affald. Og så skal vi se affald som en ressource. Cirkulær økonomi handler om at genbruge og genanvende ressourcer. Men vi skal tænke vores forbrug og forbrugsmønstre grundlæggende om, hvis det skal kunne lade sig gøre.

  I denne forbindelse har vi i Aarhus Kommune etableret et Cirkulær Økonomi-team, som skal være en naturlig sparringspartner til alle parter i kommunen om, hvordan vi bedst muligt lykkes med at indarbejde cirkulær økonomi og mindsker unødvendig brug af plast.

   

  Klimapolitisk Fødevarestrategi

  Byrådet har vedtaget en klimapolitisk fødevarestrategi, som overordnet har tre mål frem mod 2025:

  • 25% reduktion af CO2-aftrykket af indkøbte fødevarer
  • Mindre madspild
  • Flere klimavenlige fødevarer ind i indkøbsaftaler

  I Aarhus Kommune hjælper vi med at klæde madprofessionelle og andet relevant personale i kommunen på og arbejder med at nå byrådets mål uden at gå på kompromis med økologi, velsmag, ernæring og lokal medbestemmelse.

   

  Klimavenlig medarbejdertransport

  Byrådet har besluttet at kommunens egen og tilkøbte transport skal være fossilfri senest i år 2030. I beslutningen ligger det også, at kommunens ansatte skal gå foran i forhold til den grønne omstilling, og der opfordres bl.a. til øget anvendelse af cykel i stedet for bil- og taxikørsel. 

  Omstillingen til grønne transportløsninger er vigtig, fordi det gavner klimaet og sikrer den nødvendige CO2-reduktion. Men omstillingen kan med det rette fokus også skabe anden værdi, herunder medarbejdertrivsel, -sundhed og gode oplevelser.

   

  Klimaafgift og skyggepriser

  Byrådet besluttede i foråret 2022, at der skulle sættes kroner og ører (en såkaldt intern klimaafgift) på klimabelastningen af udvalgte produktgrupper. I 2022 blev der således vedtaget en klimaafgift for oksekød, lammekød, færdigretter med kød, juice og saft, flyrejser, benzin og diesel. I 2023 har byrådet i en ny budgetaftale vedtaget at udvide den interne klimaafgift til også at dække computerskærme, mobiltelefoner, tablets, kopipapir og kunstgødning.

  Der er også åbnet op for muligheden for fremadrettet at medregne en skyggepris på CO2, når man skal vurdere produkter eller aftaler. Skyggeprisen skal understøtte kommunens decentrale indkøbere i at foretage klimavenlige indkøb. Skyggeprisen bruges alene til at træffe et klimaoplyst valg i indkøbsøjeblikket og er ikke en direkte omkostning.

  Værdisætningen for både klimaafgift og skyggepris er steget fra 850kr. pr. ton CO2 i 2022 til 1000kr. pr. ton CO2 i 2023 og stigende til 1500kr. pr. ton i 2030. Målet med klimaafgiften og skyggepriserne er at sætte skub i den grønne omstilling og gøre det helt tydeligt for kommunens indkøbere, hvor stort et CO2-aftryk de enkelte varer efterlader.

   

  POGI-partnerskabet

  Aarhus Kommune er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Partnerskabet udgør et vigtigt forum for videns- og erfaringsdeling på indkøbsområdet på tværs af kommunale og regionale grænser. Formålet er blandt andet at effektivisere arbejdet med grønne indkøb ved at lære af hinanden og sammen finde frem til de gode løsninger. POGI-partnerskabet stiller krav til miljørigtigt indkøb på en lang række områder. Indkøb & Udbud i Borgmesterens Afdeling er med til at sikre, at disse mål efterleves.

   

  Sidst opdateret: 18. august 2023