Gå til hovedindhold

Tilladelse og godkendelser til større erhvervsmæssige husdyrbrug

Hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et større erhvervsmæssigt husdyrbrug, skal du involvere Teknik og Miljø i processen.

 • Læs op

Indhold

  Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til. Hvis det drejer sig om heste, ammekvæg, geder eller får på dybstrøelse, er det dog først hvis nedenstående produktionsarealer overskrides, at du skal søge tilladelse:

  • Besætninger af heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er større end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning). 
  • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er større end 200 m².
  Du skal søge om tilladelse via www.husdyrgodkendelse.dk
  Læs en fuld beskrivelse af et produktionsareal

  Godkendelsespligten omfatter husdyrbrug, der har en emission af ammoniak på mere end 3.500 kg N om året eller flere end 750 stipladser til søer, 2.000 stipladser til slagtesvin eller 40.000 stykker fjerkræ på stald ad gangen.

  Du skal søge om godkendelse via www.husdyrgodkendelse.dk

  Ved mindre ændringer kan du bruge anmeldeordningen, som er beskrevet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 6-11.

  Læs Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

  Du skal søge via husdyrgodkendelse.dk, og du kan forvente en afgørelse i sagen senest to måneder efter, du har søgt.


  Bekendtgørelsen indeholder anmeldeordninger, der handler om:

  • Etablering, udvidelse eller ændring i driftsbygning i form af halmlade, maskinhal, malkerum, kornlade, gødningsopbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg, stalde til vinteropstaldning eller til opstaldning af hobbydyr
  • Skift i dyretyper (både efter ny og gammel ordning)
  • Skift i miljøteknologiske løsninger
  • Afprøvning af miljøeffektive teknologier
  • Emissionsorienteret produktionstilpasning. 

  For hver anmelderordning er der en række betingelser for at bruge ordningen. Du skal sikre, at projekterne ikke skader det omgivende miljø eller landskab. Du kan læse mere om de forskellige ordninger og om oplysningskravene til anmeldelserne på miljøstyrelsens hjemmeside.

  Læs om anmeldeordninger på mst.dk

  I nogle tilfælde har fx naboer mulighed for at bidrage med synspunkter og forslag i større eller mindre grad.

  Find høringsafgørelser for Aarhus Kommune her. De høringsberettigede modtager en særskilt orientering pr. brev.

  Sagsbehandlingstiden er afhængig af, hvilken godkendelse du skal have:

  • Miljøtilladelser til husdyrbrug efter § 16b og miljøgodkendelser efter § 16 a stk. 4 med maksimal sagsbehandlingstid på 90 dage (i særlige tilfælde kan der være længere sagsbehandlingstid – så får du besked).
  • Miljøgodkendelser til husdyrbrug efter § 16a a afgøres sagen efter mere end 90 dage og inden for en rimelig tidsfrist. 

  Produktionsareal omfatter det areal, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, dvs. areal, hvor dyrene kan stå, gå, ligge m.v., i fast placerede husdyranlæg.

  Servicerum, gangarealer m.v., og stiadskillelser, arealer med nakkebomme, foderautomater, krybber, foderborde m.v., hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for gødningsafsætning, skal du ikke tælle med i arealet.

  Derudover kan der ikke fastlægges produktionsareal for husdyranlæg, der ikke er fast placerede. Det gælder fx visse mobile stalde, flytbare læskure, ligesom folde, indhegninger m.v. med plantedække ikke kan danne grundlag for fastlæggelse af produktionsareal.

  Disse arealer skal medregnes i produktionsarealet:

  • Stiarealer, herunder bufferstier, sygestier m.v.
  • Boksarealer, herunder sygebokse, separationsbokse m.v.
  • Burarealer, grundarealet af hver etage bortset fra arealet af adgang mellem dobbeltbure i etager
  • Øvrige opholds-, total-, nytte- eller friarealer, herunder arealer med dybstrøelse
  • Udendørs opholdsarealer med befæstelse/fast bund, herunder verandaer, løbegårde, permanente læskure, kalvehytter m.v.
  • Arealer med malkerobotter, hvor dyrene har adgang.

  Disse arealer skal ikke medregnes i produktionsarealet:

  • Service- og gangarealer m.v., hvor dyrene kun opholder sig i forbindelse med flytning og lignende
  • Ridebaner og arealer, hvor dyrene bindes i mindre end to timer ad gangen
  • Udleveringsrum (svin)
  • Malkeområde og opmarch-/opsamlingsarealer, hvor der kun er adgang i forbindelse med malkning.

  Miljøgodkendelser efter 2016 kan ses på DMA (Digital MiljøAdministration)

  Oversigten er i alfabetisk rækkefølge og sorteret efter adresse på landbruget.

   Adresse  Hent dokument
   Askgårdsvej 3   Miljøgodkendelse fra 2017
   Bals Mark 5    Miljøgodkendelse fra 2013 
    Tillæg til godkendelse fra 2015  
    Miljøtillæg 2 fra 2016
   Borumvej 105   Revurdering af miljøgodkendelse 2013
   Clemensvej 10   Afgørelse om ikke-godkendelsespligt 2013 
    Revurdering af miljøgodkendelse 2015
  Geding Kasted Mos   Tilladelse 2015
   Hesselballevej 49   Miljøgodkendelse 2007 
    Revurdering af godkendelse 2015 
   Hesselballevej 68   Miljøgodkendelse 2013 
    Tillæg til godkendelse 2015 
   Hvidbjergvej 21   Miljøtilladelse fra 2009
   Hørslevvej 127   Miljøgodkendelse fra 2006 
   Hørslevvej 137   Miljøtilladelse fra 2013 
    § 10 tillæg til tilladelse 2016
   Klokbakken 22   Miljøgodkendelse 2016
    Tillæg til Miljøgodkendelse 2016
   Krannestrup 1   Miljøgodkendelse fra 2012
    Tillæg til godkendelse 2015  
    Tillæg til miljøgodkendelse 2015
   Kærbyvej 11   Miljøgodkendelse fra 2005
   Lindå Hede 8   Miljøgodkendelse 2017
   Lindåhøje 7   Miljøgodkendelse fra 2011  
    Tillæg til godkendelsen fra 2013 
    Tillæg miljøgodkendelse 2013
    Tillæg 2 til miljøgodkendelse 2015 
   Lykkegårdsvej 55   Miljøgodkendelse fra 2009
   Mejlbyvej 658   Miljøgodkendelse fra 2016
   Mosegårdsvangen 34   Miljøgodkendelse 2016
   Mustrupvej 13   Miljøgodkendelse § 11 2017
   Ogstrupgårdsvej 12   Miljøgodkendelse fra 2012  
    Tillæg til godkendelse fra 2013
   Petersmindevej 130   Miljøgodkendelse 2017
   Præstemarken 11   Miljøtilladelse fra 2016
   Randersvej 532   Miljøtilladelse fra 2008 
    Miljøgodkendelse 2017
   Resengårdvej 3   Miljøgodkendelse fra 2012
   Risvang 3   Miljøgodkendelse fra 2016
   Risvangsvej 12   Miljøgodkendelse fra 2011 
    Supplerende vilkår fra 2012
   Skovlundvej 12   Miljøtilladelse § 10 2015
   Skødstrupvej 146   Miljøtilladelse fra 2010
   Snåstrupvej 9   §12 Miljøgodkendelse 2017
   Tandergårdsvej 8   Miljøgodkendelse fra 2008
    Tillæg til godkendelse 2015
    Revurdering af godkendelse 2016 
    Tillæg til godkendelse 2016
   Tandrupvej 5   Miljøgodkendelse fra 2009  
    Afgørelse om ikke-godkendelsespligt 2011
   Testrupvej 103   Miljøgodkendelse fra 2003 
    Revurdering af godkendelse fra 2013
   Tinghøjvej 57   Miljøgodkendelse fra 2011
   Vosnæsvej 9   Miljøgodkendelse fra 2016
   Østergårdsvej 171   Miljøgodkendelse fra 2012
   Åstrup Strandvej 69   Miljøgodkendelse 2018
  Sidst opdateret: 12. oktober 2023