Kræver dit byggeri en lokalplan?

Når en bygherre ønsker at opføre et større byggeri eller ændre væsentligt på anvendelsen af ejendomme, skal der anmodes om det hos Planafdelingen i Aarhus Kommune. Det er en vurderingssag fra gang til gang, om der skal udarbejdes en lokalplan. Vurderingen foretages af Planafdelingen i Aarhus Kommune. 

Læs meget mere om lokalplaner i Aarhus Kommune her

Vil du vide, hvilke rammer og lokalplaner der gælder i et særligt område? Så kan du besøge Aarhus Kommunes offentlige GIS-kort.

Besøg kortet her

Som en del af Kommuneplan 2017 har Aarhus Kommune udviklet 360°-dialogværktøjet til bæredygtig planlægning i forbindelse med lokalplanlægning og større bygge- og anlægsprojekter.

Formålet med 360° er at fremme helhedstænkning og sikre, at byrådets ambition om klog vækst videreføres og fastholdes i de konkrete planer og byggeprojekter.

Læs mere på 360.aarhuskommune.dk

Når du ansøger Aarhus Kommune om at udarbejde en lokalplan, skal du udfylde en standardfuldmagt, som skal afleveres til Planafdelingen.

Hent standardfuldmagten her

Ligger det areal, der skal udarbejdes lokalplan for, i landzone, skal der udfyldes en fraskrivelseserklæring. Erklæringen kan først udfyldes, når lokalplanen har fået tildelt et lokalplannummer.

Hent fraskrivelseserklæringen her