Gå til hovedindhold

Sygedagpenge for selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende, eller medarbejdende ægtefælle har du mulighed for at få sygedagpenge, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

 • Læs op

Indhold

  For at få udbetalt sygedagpenge skal du som hovedregel bo og være skattepligtig i Danmark. Samtidig skal du opfylde krav om beskæftigelse.

  Når du har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de seneste ni måneder, vil du få vurderet om du fortsat har ret til sygedagpenge, eller om der skal igangsættes et jobafklaringsforløb.

  • Har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 6 måneder, inden for de seneste 12 måneder
  • Har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i den seneste måned forud for sygefraværet
  • Har udøvet virksomhed med mindst 18½ time ugentligt.

  Hvis virksomheden har eksisteret i mindre end 6 måneder, medregnes perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

  Indberetning skal ske senest tre uger efter første fraværsdag. Hvis du indberetter for sent, har du først ret til sygedagpenge fra den dag, din indberetning er modtaget.

  Hvis du har tegnet en forsikringsordning, har du ret til sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag. Du skal anmelde fraværet senest en uge efter, at du har ret til sygedagpenge.

  Hvis du har indgået en aftale om ret til sygedagpenge fra første fraværsdag i de første to uger af sygeperioden ved langvarig eller kronisk sygdom, skal du anmelde fraværet til kommunen senest en uge efter første fraværsdag.

  I kommunen behandler vi kun sygemeldinger fra selvstændige, arbejdsgivere og A-kasser, som vi modtager via NemRefusion på virk.dk. Det vil sige, at du ikke kan anmelde dit sygefravær på andre måder.

  Personer, der driver en selvstændig erhvervsvirksomhed, kan tegne en forsikring og dermed sikre sig sygedagpenge i de første to uger af en sygeperiode.

  • Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at der er indtægt i virksomheden.
  • Man kan vælge mellem at sikre sig sygedagpenge fra tredje fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra første fraværsdag (type 2-forsikring).

  Der er Udbetaling Danmark, der administrerer frivillige forsikringsordninger.
  Læs mere om de frivillige forsikringsordninger på virk.dk

  Du skal i skemaet oplyse, hvor lang tid du forventer at være syg og give dit bud på, om sygdommen vil påvirke din evne til at arbejde fremover. Du skal besvare skemaet inden otte dage.

  Du kan bruge selvbetjeningsløsningen og finde oplysninger på Mit sygefravær.

  Du kan læse mere om sygedagpenge, hvis du er ledig på borger.dk

  Sidst opdateret: 18. august 2023