Bidrag til integrationsindsatsen

Virksomhedssamarbejdet bidrager til integrationsindsatsen

Ønsker du at indgå i et samarbejde med Aarhus Kommune/Jobcenter Aarhus – Integration og dermed understøtte integrationsindsatsen for nye Aarhus-borgere?

Læs hvordan din virksomhed kan understøtte en flygtnings vej til selvforsørgelse.

IGU – Integrationsgrunduddannelsen

IGU skal sikre formalisering af både færdigheder og faglighed, samtidig med at den nye Aarhus-borger tilegner sig viden om det danske arbejdsmarked.

Ønsker du at hjælpe en flygtning med en integrationsgrunduddannelse (IGU), hvor formålet er at sikre at flygtningen opnår kvalifikationer, der givet grundlag for enten at påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse?

Ansætter din virksomhed en flygtning i IGU-forløb, kan der opnås op til 40.000 kr. i statslig bonus.

Læs om virksomhedens muligheder for at understøtte en flygtnings vej til uddannelse eller beskæftigelse