Gå til hovedindhold

Utilsigtede hændelser, klager og erstatningsmuligheder

Har du eller din pårørende oplevet, at noget er gået galt?

 • Læs op

Indhold

  Mange borgere modtager hver dag pleje og behandling af Aarhus Kommune. I langt de fleste tilfælde går det godt, men nogle gange sker der utilsigtede hændelser, som kan skade dig eller dine pårørende.  

   

  Vil vi gerne vide, hvis du eller dine pårørende oplever, at noget er gået galt i forbindelse med behandling eller pleje, så vi kan lære af hændelsen og forebygge, at andre bliver udsat for det samme som dig. 

   

  Du kan benytte dig af flere muligheder samtidigt:

  Rapportér en utilsigtet hændelse
  Indgiv en klage
  Søg patienterstatning

  En utilsigtet hændelse opstår, hvis plejen eller behandlingen af en borger ikke gik som forventet. Hændelsen kan typisk give en oplevelse af at: ”Det burde ikke være sket”, ”Det kunne være gjort bedre” eller ”Det her var tæt på at gå galt”.

   

  En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du eller din pårørende har fået:

  • Forkert medicin.
  • Liggesår.
  • Urinvejsinfektion eller lungebetændelse.
  • Forsinket pleje eller behandling.

  Se videoen Hjælp os med at blive endnu bedre!

  Det er vigtigt at rapportere en utilsigtet hændelse. Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er nemlig at lære og forebygge, så det du eller dine pårørende har været udsat for, ikke sker igen eller for en anden borger.

  Du kan vælge at være anonym, når du rapporterer din hændelse. Vi anbefaler dog, at du udfylder dine kontaktoplysninger, så vi har mulighed for at kontakte dig ved yderligere spørgsmål. Du kan dog ikke forvente at blive kontaktet eller høre nærmere om din rapportering.

  Din rapportering af en utilsigtet hændelse bliver behandlet lokalt i forhold til at finde ud af: 

  • Hvad skete der? 
  • Hvordan kunne det ske?  
  • Hvad har vi lært? 
  • Hvad ændrer vi? 

  Efter endt analyse anonymiseres og afsluttes hændelsen. Hændelsen sendes automatisk til Styrelsen for Patientsikkerhed, som benytter de utilsigtede hændelser til national læring.

  Rapporteringssystemet er et ikke-sanktionerende system, dvs. at rapporteringen ikke kan udløse sanktioner over for ansatte, hverken fra lokal ledelse, Sundhedsstyrelse eller domstole.

  Du kan læse mere om utilsigtede hændelser hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds over den sundhedsfaglige behandling, du får fra Aarhus Kommune.  

  Du skal være opmærksom på forældelsesfrister, som du kan læse nærmere om hos Styrelsen for Patientklager.

  Kommunale plejehjem og behandlingsinstitutioner er omfattet af erstatningsreglerne på samme måde som sygehusene. Det betyder, at du som borger kan få erstatning, hvis der sker skader i forbindelse med sundhedsfaglig behandling; uanset om skaden sker på plejehjemmet, bostedet, døgninstitutionen eller andre af de kommunale tilbud. 

  En skade kan for eksempel være et uopdaget brud efter fald, medicineringsfejl eller utilstrækkelig sårpleje, som medfører alvorlig infektion. 

  Omsorgspleje og praktisk hjælp er ikke dækket af erstatningsordningen. Det betyder, at en beboer fx ikke kan få erstatning for en skade, der er sket i forbindelse med et bad. 

  Du kan læse mere erstatning efter patientskade hos Patienterstatningen