Tilsyn på plejehjem og i hjemmepleje

Hvert plejehjem/forstander får minimum 1 uanmeldt tilsyn årligt, hvor minimum tre borgere bliver besøgt. Under tilsynet bliver det vurderet, om borgerne tilgodeses bedst muligt jf. lovgivningen, det vedtagne serviceniveau, almen faglig standard, forvaltningens regler, instruktioner og værdier. Fokus er på pleje, praktisk hjælp og træning. Tilsynet bliver så vidt muligt gennemført med deltagelse af og i dialog med personalet, så de bedste muligheder for læring og udvikling sikres.

Du kan inddrage tilsynet ved klagesager og/eller mistanke om omsorgssvigt. Både borgere, pårørende, relevante råd/interessenter og personale i Sundhed og Omsorg er velkomne til at kontakte tilsynschef Sus Freundt på tlf. 29 20 97 87 eller mail sof@aarhus.dk

Tilsynspolitikken bliver revideret årligt og sendt til godkendelse i byrådet, som også godkender kvalitetsstandarderne/serviceniveauet.

Indsatsen består af brugerundersøgelse, kontraktopfølgning med eksterne leverandører, revisitation ved ændrede behov, en årlig intern audit samt opfølgning på klager både lokalt eller på forvaltningsniveau. Opfølgningen varetages af afdelingen for Sundhed.

Læs tilsynspolitikken for hjemmeplejen (PDF)

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med de sundhedsfaglige ydelser i Aarhus Kommune. Deres tilsyn er risikobaseret, dvs. de fører tilsyn de steder, hvor de vurderer, at der er størst risiko for, at borgernes sikkerhed er i fare.

Læs mere om det risikobaserede tilsyn på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Kommunalt tilsyn 2018

  

Kommunalt tilsyn 2017

 

 Kommunalt tilsyn 2018

 

Kommunalt tilsyn 2017

 

Styrelsen for Patientsikkerhed - tilsyn 2017

Kommunalt tilsyn 2018

Kommunalt tilsyn 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed - tilsyn 2017

Kommunalt tilsyn 2018

 

Kommunalt tilsyn 2017

Styrelsen for patientsikkerhed 2018