Gå til hovedindhold

Eksterne leverandørers brug af elektronisk låsesystem i borgers hjem

Borgere kan give samtykke til, at eksterne leverandører kan levere varer og/eller tjenesteydelser i dennes bopæl uafhængigt af Aarhus Kommunes hjemmepleje, når borgeren har en elektronisk dørlås fra Phoniro.

 • Læs op

Indhold

  Hvis en borger i forvejen har en elektronisk dørlås fra Phoniro, kan borgeren give samtykke til, at eksterne leverandører kan levere varer og/eller tjenesteydelser i dennes bopæl uafhængigt af Aarhus Kommunes hjemmepleje. Adgang til opgangsdøre kræver ikke en samtykkeerklæring fra borgeren – kontakt Østjyllands Brandvæsen for hjælp hertil.

  Samtykkeerklæringen kan indhentes af den eksterne leverandør eller udekørende medarbejdere fra Sundhed & Forebyggelse eller Pleje og Rehabilitering. MSO indhenter kun samtykket for de eksterne leverandører, hvis det vurderes relevant og ikke medfører en væsentlig tidskrævende ekstraopgave for MSO.

  Samtykkeerklæring til underskrift kan hentes på dette link 

  Borgeren kan ligeledes give digitalt samtykke med MitID via dette link:

  Ved denne fremgangsmåde fremsendes information til både systemejer i Aarhus Kommune og Østjyllands Brandvæsen, hvorfor hverken borger eller ekstern leverandør skal videreformidle samtykket manuelt.

  For at kunne anvende borgers elektroniske dørlås skal medarbejdere ved den eksterne leverandør tilgå systemet gennem Aarhus Kommunes loginløsning, der autentificerer den enkelte bruger.

  Se fremgangsmåde i denne arbejdsgangsbeskrivelse 

  Vejledningen til Phoniro app kan hentes her, når medarbejderen er klar til at anvende løsningen. 

  Hent vejledningen

  Hvis der opleves problemer, kan Østjyllands Brandvæsen kontaktes på telefonnummer 86 76 76 76.

  Sidst opdateret: 19. januar 2024