Gå til hovedindhold

HR

Uddannelse, arbejdsmiljø, rekruttering og onboarding, personalejura, løn og økonomi, leder- og medarbejderudvikling. Center for Livskvalitet.

 • Læs op

Indhold

  Vi  løser bl.a. opgaver indenfor:

  • Uddannelsesområdet f.eks. ansættelse og uddannelse af elever 
  • Personalejuridisk vejledning og rådgivning f.eks. lønstrategi og arbejdstidsregler
  • Ekstraordinære ansættelser 
  • Arbejdsmiljø, trivsel, sygefravær og sundhedsfremme 
  • Psykologsamtaler til ældre borgere
  • Løn- og personaleadministration for forvaltningens personale
  • Økonomi for forvaltningen
  • Digitale HR-værktøjer f.eks. e-rekruttering, kursusportal og elevadministration 
  • MED-organisering 
  • Leder- og medarbejderudvikling 
  • Organisationsudvikling 
  • Leder- og chefrekruttering 
  • Onboarding af medarbejdere og ledere 
  • HR koncepter som f.eks. MUS og stillingsbeskrivelser

   

  Ledelsesteamet i HR

   

  HR-chef

  Helle Rasmussen

  M  hras@aarhus.dk

  T  2979 9331

  Personaleledelse for Uddannelsesafdelingen samt Løn- og Økonomiteamet og Arbejdsmiljø & Sygefravær
  Koordinering, fordeling, opfølgning og sparring ift. Udviklingsteamets opgaver 
  Udvalget for grunduddannelser i Sundhed og Omsorg 
  Efter- og videreuddannelse 
  Udviklingsindsatser indenfor uddannelse af elever og studerende 
  Medlem af styregruppen for løn- og arbejdsgiverforhold

  FOTO

   

  HR-chef

  Steen Lee Mortensen

  M  st@aarhus.dk

  T  4185 9510

  Personaleledelse ift. Center for Livskvalitet og HR teamet  samt Udviklingsteamet
  Medlem af HR- og Personalestyregruppen for Aarhus Kommune 
  Strategisk partner for klyngen for ekstraordinært ansatte 
  Organisationsudvikling 
  Mangfoldighed, ligestilling og integration 

  FOTO

   

  Sidst opdateret: 18. september 2023