Gå til hovedindhold

Oversigt over tilbud og indsatser til hjemløse og udsatte i Aarhus

Denne oversigt er til dig, som vil have overblik over tilbud og indsatser, der kan afhjælpe eller forebygge hjemløshed. Oversigten er også til dig, der enten er udsat eller hjemløs og vil vide, hvor du kan finde hjælp.

 • Læs op

Indhold

  I oversigten, som er en kortlægning af tilbud og indsatser til hjemløse, kan du fx finde akut overnatningsmuligheder, forsorgshjem, økonomisk rådgivning, behandling for alkohol og stoffer og mange andre tilbud.

  Vær opmærksom på, at nogle af tilbuddene og indsatserne kræver en henvisning fra kommunen, f.eks. igennem Jobcenter Aarhus el.lign.

  Oversigten tager afsæt i vores vision om Aarhus som en god by for alle og er lavet i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen på hjemløseområdet. 

   

  Bolig og overnatning

  Vi har en række bo- og overnatningstilbud samt generel hjælp til din boligsituation, hvis du har sociale eller psykiske problemer.

  Væresteder og fællesskaber

  Her finder du tilbud vedrørende væresteder, hvor du kan komme og få hjælp og rådgivning eller bare en snak med andre i samme situation. Du kan også se, hvor hellestederne ligger.

  Rådgivning og samtaler

  Der findes mange kommunale og frivillige tilbud til dig, som er udsat eller hjemløs i Aarhus, og har brug for råd og vejledning.

  Behandling for alkoholforbrug

  Her finder du rådgivning, hjælp og behandling til dig, som ønsker at mindske eller helt blive fri for dit alkoholforbrug.

  Behandling for stofforbrug

  Her finder du rådgivning, hjælp og behandling til dig, som ønsker at mindske eller helt blive fri for dit stofforbrug.

  Gruppetilbud

  Her finder du forskellige tilbud til dig, som har brug for hjælp og sparring til af afklare hverdagsudfordringer, ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse eller vil have hjælp til at tackle psykiske problemer.

  Uddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud

  Her kan du se tilbud til dig, som har brug for hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

  Sundhedstilbud og krisehjælp

  Har du brug for akut hjælp og rådgivning, hvad enten det drejer sig om krise, psykisk sygdom, personlige eller sociale problemer eller om regler og systemer, kan du finde hjælp her.

  Opsøgende arbejde

  Hvis du ser et menneske, som ser ud til at have behov for hjælp på grund af psykisk sygdom, finder du her tilbud, der laver opsøgende arbejde.

  Sidst opdateret: 30. oktober 2023

  Dokumenter