Gå til hovedindhold

Når du skriver til os

Oplysninger om anvendelse af persondata.

 • Læs op

Indhold

  I forbindelse med at du skriver til os, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

  Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

  Vi behandler de fremsendte personoplysninger om dig, når vi behandler din henvendelse.

  Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af:

  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
  • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

  Oplysningerne bliver også behandlet og opbevaret sikkert hos vores leverandører

  De oplysninger, som vi behandler om dig, vil jf. godkendelsen af vores elektroniske sags- og dokumenthåndterings system blive slettet efter 5 år og eventuelt senere, hvis det på grund af fortsat sagsbehandling er nødvendigt at opbevare oplysningerne længere tid.

  Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

  Spørgsmål:

  Har du spørgsmål, så kan du kontakte Aarhus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C, som kan kontaktes på post@aarhus.dk eller tlf. 89 40 20 00, eller skriv sikkert via digital post: skriv sikkert her

  Databeskyttelsesrådgiver:

  Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes beskyttelse af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk, eller skriv sikkert via digital post: skriv sikkert her

  Læs mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle og opgaver

   

  The City of Aarhus is the data controller in processing your personal data.

  We process your personal data that you send us when we process your inquiry.

  Our processing of personal data is made on the basis of:

  • Article 6(1) points (c) and (e) of the General Data Protection Regulation.
  • Article 9(2) point (f) of the General Data Protection Regulation.
  • Section 8(1) and (2)(iii) of the Danish Data Protection Act.
  • Section 11(1) of the Danish Data Protection Act.

  The information is also processed and stored securely at our suppliers.

  In accordance with the approval of our electronic case processing system, the information which we process about you will be deleted after five years. We may delete it at a later point in time if, due to continued case processing, it is necessary to store the information for a longer period of time.

  You have a right to request access to the information that we have about you. You also have a right to request rectification or deletion of information, and you may also request restriction of the processing of the information. However, you should be aware that the municipality is typically obliged to keep the information we have about you until the above mentioned deadline for deletion has been met.

  QUESTIONS:

  If you have any questions, you may contact the City of Aarhus, Rådhuspladsen 2, DK-8000 Aarhus C. Please contact us at post@aarhus.dk or by telephone at +45 89 40 20 00, or n e-mail via secure ‘digital post’: send a secure e-mail here 

  DATA PROTECTION ADVISER:

  If you have any questions regarding the City of Aarhus’ protection of your information, you may also contact the data protection adviser of the City of Aarhus by email at databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk, or send us an e-mail via secure ‘digital post’: send a secure e-mail here  

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023