Når du skriver til os

Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som Aarhus Kommune har modtaget om dig. Du finder kontaktoplysninger på Aarhus Kommune nedenfor.

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000, Aarhus C
Telefon: 8940 2000
Mail: post@aarhus.dk

Aarhus Kommune behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • For at kunne behandle din henvendelse til Aarhus Kommune.
  • For at kunne opnå en effektiv behandling af henvendelser og holde styr på, hvilke henvendelser der er behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Retsgrundlaget for Aarhus Kommunes behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Aarhus Kommunes behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Aarhus Kommune:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Aarhus Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Aarhus Kommunes almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Aarhus Kommune fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Aarhus Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du har klaget til Aarhus Kommune, vil dine personoplysninger blive videregivet til sagsbehandleren/-erne, så du kan få svar på din henvendelse/klage.

De oplysninger, som vi behandler om dig, vil jf. godkendelsen af vores elektroniske sags- og dokumenthåndterings system blive slettet efter 5 år og eventuelt senere, hvis det på grund af fortsat sagsbehandling er nødvendigt at opbevare oplysningerne længere tid.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Aarhus Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk