Skoler, dag- og fritidstilbud

Skoler

Aarhus Kommune har 46 folkeskoler, 3 specialskoler og et 10. klassecenter. Stort set alle folkeskoler har en SFO - Skole- FritidsOrdning. SFOen er et tilbud til børn i 0.-4. klasse, hvor dit barn kan lege og være sammen med sine skolekammerater efter skoletid.

Skolesider

Dagtilbud

Daginstitutionerne for 0-6 årige børn er lagt sammen til dagtilbud. Vi kalder daginstitutionerne for afdelinger, og i hvert dagtilbud findes der forskellige typer afdelinger:

  • vuggestueafdeling
  • dagplejeafdeling
  • børnehaveafdeling
  • 0 - 6 års institution 

I alt er der 314 afdelinger fordelt på 79 dagtilbud i Aarhus Kommune.

Se vores pasningstilbud

Fritidstilbud

Børn og Unge har mange spændende fritids- og ungdomsskoletilbud for børn og unge

  • 27 fritidscentre opdelt i fritids- og ungdomsklubber. Fritidsklubberne er for 5.-6. klasse og ungdomsklubberne for 7. klasse til 18 år.
  • Ungdomsskolens mange tilbud (for 7.klasse til 18 år)
  • 14 pædagogisk ledede legepladser - alle knyttet til klubtilbuddene.

 Fritids- og ungdomsskoleområdet 'Ung i Aarhus' er inddelt i 4 geografiske områder.

Besøg UngiAarhus

Geografiske områder i Børn og Unge