Gå til hovedindhold

Økonomi i dagtilbud, SFO og skole

Her kan du finde analyser af folkeskolernes og dagtilbuddenes økonomi, information om budgettildelingsmodeller og materiale om økonomi til MED-udvalgene i Børn og Unge.

 • Læs op

Indhold

  Overblik over økonomien giver ro til at løse kerneopgaven. Når der er styr på økonomien, giver det mulighed for langsigtet planlægning og man kan få ”råd” til at tage den rigtige beslutning.

  Økonomistyringen i Børn og Unge tager afsæt i decentraliseringsordningen, som betyder at den lokale ledelse på skoler og dagtilbud træffer beslutningerne om, hvordan pengene skal bruges, fordi de har viden om de særlige lokale forhold. Det er med til at sikre den mest effektive brug af midlerne.

  Analyse af dagtilbuddenes økonomi 2020

  I Børn og Unge har vi sammen med Borgmesterens Afdeling analyseret dagtilbuddenes økonomi. Formålet med analysen er at give et solidt afsæt til drøftelser af økonomien på dagtilbudsområdet.

  Budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet

  Budgettildelingsmodellen fordeler det samlede dagtilbudsbudget ud fra kendte og ens principper, så fordelingen mellem dagtilbuddene bliver gennemsigtig og retfærdig.

  Analyse af folkeskolernes økonomi 2019

  I Børn og Unge har vi sammen med Borgmesterens Afdeling analyseret folkeskolernes økonomi. Formålet med analysen er at sikre en bæredygtig økonomi på skoleområdet, at ressourcerne udnyttes bedre så eleverne får den bedst mulige skole.

  Budgettildelingsmodel på skoleområdet

  Budgettildelingsmodellen til folkeskolerne tager udgangspunkt i afvejningen mellem tre overordnede hensyn: gennemsigtighed, retfærdighed og incitamenter. Det vil sige, at det skal være enkelt at gennemskue, hvordan modellen fordeler midlerne. Modellen skal ligeledes tilgodese alle skoler, uanset deres rammevilkår, og samtidig tilskynde skolerne til en adfærd, som er pædagogisk forsvarlig og økonomisk bæredygtig.

  Vi har samlet de mest oplagte spørgsmål og forklaringer om budgetmodellen:
  Spørgsmål og svar (pdf)

  Film og pjecer til de lokale MED-udvalg

  Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne i dagtilbuddet, på skolen og i SFOen. En stor del af dette samarbejde foregår i de lokale MED-udvalg, hvor ledelsen sammen med de tillidsvalgte drøfter de overordnede retningslinjer for planlægning af opgaveløsningen og udvikling af arbejdsmiljøet.

  I disse drøftelser indgår økonomi som en vigtig faktor. Derfor skal budgettet og regnskabet være en del af de drøftelser, som de tillidsvalgte indgår i.

  I samarbejde med de faglige organisationer har Børn og Unge udarbejdet pjecer og film, som på en overskuelig måde forklarer, hvordan grundbudgetterne i dagtilbud, skole og SFO bliver til.

  Bemærk: Både pjecer og film er udarbejdet ud fra tidligere tildelingsmodeller. Derfor kan kriterier være ændret, men principperne om at fordeling af budget sker ud fra fastlagte kriterier, er det samme.

  Se "Økonomien i dagtilbuddene" på YouTube

  Se "Økonomien i SFO" på YouTube

  Se "Økonomien i skolerne" på YouTube

  Sidst opdateret: 12. marts 2024