Gå til hovedindhold

Klokkespillet på Aarhus Rådhus

Klokkespil lever en udsat tilværelse - påvirkes hver dag af vind og vejr. Klokkespillet på Aarhus Rådhus er ingen undtagelse og det er i 2017 gennemgående renoveret og forbedret.

 • Læs op

Indhold

  I 1940 besluttede byens borgerskab, at man i forbindelse med byens 500 års jubilæum som købstad året efter, ville samle ind til et klokkespil til den nye rådhus. Ved en indsamling gav over 6.000 borgere deres genstande af kobber, tin, by eller messing til indsamlingen. I alt indsamledes ca. 10 tons metal. Arbejdet med klokkerne kunne dog ikke sættes i gang på grund af forbud mod omsmeltning af metaller. Alle genstande blev derfor opmagasineret i rådhusets kælder. I 1943 var metalmanglen i landet imidlertid så stor, at frem for at få metallet beslaglagt af besættelsesmagten, valgte man at give det til Aarhus Belysningsvæsen. Til gengæld forpligtede de sig til efter krigens afslutning af levere et parti kobber af samme kvantum og desuden yde et passende bidrag til klokkespillet. 

  I august 1948 kunne klokkespillet indvies ved en folkefest. Samme år var Morten Børups vårvise ”In vernalis temporis” valgt til byens kendingsmelodi og den blev både sunget og spillet ved indvielsen.

  Klokkerne er gennem årene forfaldet mere og mere. De har længe ikke kunnet spille kendingsmelodien, ligesom det har krævet jævnlige besøg af teknikere for at kunne holde kvarter- og timeslag kørende. I januar 2015 ødelagde en storm det tag, som hænger over klokkerne. Tårnets stålskelet var i forvejen alvorligt plaget af rust og da taget alligevel skulle skiftes, besluttede man samtidig at renovere klokkespillet.

  Alle klokkerne har været hejst ned fra tårnet for at blive renoveret eller i bedste fald blot stemt. De er derefter, sammen med seks nye klokker, alle hejst op igen ved hjælp af en kæmpekran. Der hænger nu i alt 48 klokker i Rådhustårnet, hvor den mindste klokke C5 vejer 8 kg og den største klokke C1 vejer 2.240 kg. 

  Sidst opdateret: 13. september 2023