Gå til hovedindhold

Aarhus Kommunes selskaber

Aarhus Kommune ejer en række aktieselskaber og interessentskaber med varierende ejerandele.

Indhold

    I december 2016 tiltrådte Aarhus Byråd indstillingen om ”Politik for et aktivt ejerskab”. Formålet med politikken er, at Aarhus Kommune i højere grad skal sætte retning og følge op overfor sine selskaber og sikre, at det enkelte selskab lever op til kommunens forventninger som ejer.

    Politikken beskriver kommunens overordnede mål for sine selskaber, og hvilke styringsredskaber kommunen har i forhold til at forfølge sine mål. Politikken beskriver kommunens forskellige roller i forhold til sine selskaber, idet kommunen typisk både er ejer, myndighed, kontraktpart og den, der udpeger bestyrelsesmedlemmer.

    Politikken for et aktivt ejerskab omfatter selskaber, hvor Aarhus Kommune ejer 50% eller derover:

    Der er ejerstrategier, udarbejdet eller under udarbejdelse, for Aarhus Kommunes selskaber. Ønsker du at vide mere om Aarhus Kommunens selskaber tryk her.

    Sidst opdateret: 24. august 2023