Gå til hovedindhold

Infrastruktur og trafik

Her finder du de nyeste tal og statistikker om biltrafik, cykeltrafik og infrastruktur i Aarhus.

 • Læs op

Indhold

  Hvor mange biler kører på vejene i Aarhus Kommune? I denne liste finder du trafiktællinger for udvalgte veje i kommunen. I oversigten finder du vejnavn, hvor på vejen tællingen er foretaget, den gennemsnitlige døgntrafik over hele året og tidspunkt for tællingen. Er vejen ikke nævnt, har der ikke været foretaget trafiktælling inden for de sidste 10 år. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil.

  Trafiktal for biler

  Hvor mange cykler er der på vejene i Aarhus? Her finder du tal for antallet af cykler på udvalgte veje i Aarhus. Er vejen ikke nævnt, har der ikke været foretaget trafiktælling - eller også er der kun foretaget manuel tælling i kortere tidsrum. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil.

  Cykeltrafik marts 2023

  Hvor hurtigt kører bilerne på vejene i Aarhus Kommune? Her finder du hastighedsmålinger for udvalgte veje. Hastighedsmålingerne måles til brug for til trafikplanlægning, vurdering af trafikforhold og af rutinemæssige årsager. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil

  Hastighedsmålinger

   

  Biltrafik

  Biltrafikken i Aarhus Kommune er fra 2012 til 2022 steget med 6 %. Det er mindre end på landsplan, hvor stigningen har været på ca.11 %. Udviklingen baserer sig på Vejdirektoratets og Aarhus Kommunes tællinger.

  I Aarhus Midtby er udviklingen i biltrafikken i de samme 10 år steget med 2 %. I samme periode er der sket en væsentlig byudvikling både i Midtbyen (herunder Aarhus Ø) og generelt i hele kommunen. I de seneste år er der sket en reduktion biltrafikken i Midtbyen.

  Årene 2020 og 2021 har været specielle på grund af Corona-situation – det har også præget trafikken – og det gælder i princippet alle transportformer. Også de første måneder af 2022 var præget af Corona, idet der var forskellige restriktioner.

  Udover det at biltrafikken i 2020 og 2021 har varieret meget hen over året, har trafikken også varieret meget på de enkelte veje. Det betyder, at den samlede udvikling i trafikken fra 2019 til 2020 og 2021 er meget usikker.

  For 2022 ses der igen stigninger i biltrafikken. På landsplan er niveauet for 2022 dog stadig en smule under niveauet for 2019. Det samme gælder for trafikken på indfaldsvejene til Aarhus, mens den samlede trafikudvikling i Aarhus ligger på niveau med 2019.

  Se udviklingen i biltrafikken i Aarhus 

  Den tunge trafik (lastbiler og busser) i Aarhus er steget med ca. 7 % siden 2012.

  Denne udvikling dækker over store udsving. Ligesom med den samlede biltrafik har der også i 2020 og 2021 været variationer i den tunge trafik, hvorfor udviklingen i denne også er meget usikker. Tællinger viser, at der i det seneste år er sket et fald på 1% i den tunge trafik.

  Se udviklingen af tung trafik og den generelle udvikling i biltrafik

  Cykeltrafikindeks

  Cykeltrafikken i Aarhus er samlet set steget med 12 % i de sidste 10 år. På landsplan, er der i den samme periode sket en stigning på 1 %. Siden 2015 har udviklingen i cykeltrafikken i Aarhus stort set været stagnerende, dog med en stigning på 2 % i det seneste år. På landsplan har der været større udsving i cykeltrafikken i de seneste år, bl.a. er cykeltrafikken steget med 9% i det seneste år.  

  Vejret har stor indflydelse på cykeltrafikken. Et eksempel på dette var den usædvanlige kolde vinter i 2010 - med fem hårde vintermåneder og en meget regnfuld september – som satte et tydeligt præg på cykeltrafikken i 2010.

  I 2020 og 2021 har Corona-situationen også sat sit præg på cykeltrafikken, som ligesom biltrafikken har varieret meget afhængig af hvilke restriktioner, der har været gældende. Cykeltrafikken har også varieret meget på de enkelte veje, f.eks. har den i visse perioder været stigende på nogle veje i Midtbyen. Andre veje, f.eks. veje i nærheden af uddannelsesinstitutioner, viser i perioder af 2020 og 2021 meget store reduktioner i cykeltrafikken.

  Se udviklingen i cykeltrafikken

   

  Biltrafikken

  Hvordan er fremkommeligheden på de store veje i Aarhus? Undersøgelserne tager udgangspunkt i gennemsnitlige rejsetider i myldretiden.

  Se fremkommeligheden for biltrafikken på ringvejene kl. 7-9 og kl. 15-17 i 2022

  Se fremkommeligheden for biltrafikken på indfaldsvejene kl. 7-9 og kl. 15-17 i 2022

   

  Udviklingen i fremkommelighed på vejene i Aarhus

  Hvordan udvikler fremkommeligheden for biltrafikken sig på de store veje i Aarhus? Herunder kan du få et overblik over fremkommeligheden på ringveje og indfaldsveje.

  Se fremkommeligheden samlet på de store veje

  Se fremkommeligheden på de enkelte veje

  Se fremkommeligheden på ringveje fordelt på retning

  Se fremkommeligheden på indfaldsveje fordelt på retning

   

  Vælger aarhusianerne bilen, cyklen eller den offentlige transport, når de bevæger sig rundt i byen? Hver dag året rundt interviewes der i Danmark et antal personer om deres transportvaner. Dataene for Aarhus i denne undersøgelse beskriver, hvilke transportmidler der bruges i kommunen. Kilde: DTU, Transportvaneundersøgelse.

  Se resultaterne for Aarhus Kommune i transportvaneundersøgelsen

  Selvom kørsel til og fra arbejde står for langt det meste af den trængsel, vi oplever på vejene i myldretiden, så udgør pendling kun omkring 1/4 af den samlede transportaktivitet med bil. Udenfor myldretiden bruger vi nemlig bilen til en lang række andre formål. 

  Sidst opdateret: 18. juni 2024