Gå til hovedindhold
Nyheder fra Teknik og Miljø

Opsamling på borger- og brugerinddragelse på Aarhus Ø

Aarhus Byråd har besluttet, at Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice skal skabe en strategisk visionsplan for byrum og forbindelser på Aarhus Ø. Ydermere skal Teknik og Miljø udarbejde en udviklingsplan for Pier 3 samt en plan for vandbaserede aktiviteter. Det hele udarbejdes efter anbefalingerne i Aarhus Kompasset - det vil sige med grundig involvering af foreningerne, beboere og interesserede borgere.

14. mar. 2023
 • Læs op

Indhold

  I løbet af 2022 og foråret 2023 har Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice derfor faciliteret en række forskellige borger- og brugerinvolveringsprocesser med en bred vifte af forskellige målgrupper. Samlet set er mere end 3.500 enkeltpersoner kommet med input, og mere end 20 foreninger på havnen, der repræsenterer 16.000 medlemmer, har været involveret. Derudover kommer en masse andre, der har fulgt med fra sidelinjen eller har bidraget på anden vis.

  Formålet med de forskellige inddragelsesprocesser har været en tidlig, bred inddragelse, hvor alle interesserede borgere og brugere har kunnet give deres forslag og idéer til den videre udvikling af Aarhus Ø. Der har været en variation af begivenheder, events, rundspørger og forløb, hvor både borgere og brugere har haft mulighed for at give deres besyv med via både fysiske og digitale platforme.

  Det hele er samlet i ét katalog, som du finder nederst på denne side.

  De første skridt

  Torsdag den 27. oktober 2022 blev der afholdt et informationsmøde, hvor de tre udviklingsspor blev præsenteret i form af visionsplan for byrum og forbindelser, plan for vandbaseret aktiviteter og udviklingsplan for Pier 3. Senere i november blev der holdt byvandring på Aarhus Ø for alle interesserede, som tog de fremmødte med rundt i bydelen med ambitionen om at skabe en større forståelse for den kommende udviklingsproces. I forlængelse heraf blev der inviteret ind til flere workshops fordelt på to arbejdsgrupper, hvor den ene omhandlede den fysiske indretning, mens den anden kredsede om bylivsknudepunkter. De to arbejdsgrupper producerede efterfølgende ni anbefalinger til dette katalog.

  Der har derudover været en bred involvering af forskellige børne- og ungegrupper, som med hver deres baggrund har givet anbefalinger og input til, hvordan fremtidens Aarhus Ø skal se ud.

  Involvering online

  Hjemmesiden byogvand.dk er den fælles platform, hvor alle aarhusianere har mulighed for at læse om Aarhus Ø. Det er også herfra, at interesserede har kunnet følge med i begivenheder og events samt har kunnet aflevere tanker, idéer eller input til projektet via en digital opslagstavle, hvor medborgere har haft mulighed for at kommentere eller like forslagene. På siden Aarhus Ø-mangler.dk har det været muligt at sætte en digital knappenål på et kort og bidrage med en idé eller beskrivelse af, hvad Aarhus Ø mangler.

  Begge platforme havde til formål at nå bredere ud og give interessenter mulighed for at fordybe sig og efterfølgende bidrage online til udviklingen af Aarhus Ø.

  Alle input, anbefalinger, gode råd, ideer og opmærksomhedspunkter, som er kommet i fasen med borger- og brugerinddragelse, skal nu bruges i det videre arbejde med udviklingen af Aarhus Ø. Helt konkret vil resultaterne af den opfattende inddragelse danne fundamentet for udarbejdelsen af en strategisk visionsplan for byrum og forbindelser på Aarhus Ø, en udviklingsplan for Pier 3 samt plan for vandbaserede aktiviteter.

  I første omgang bliver der udarbejdet en stedsanalyse af området, som blandt andet tager afsæt i det store arbejde, som borgere og brugere har bidraget med. Den kommende investor i det arealudviklingsselskab, der skal udvikle Pier 3, bliver også bedømt og udvalgt blandt andet på sine evner til at besvare de temaer, som opstilles i udbudsmaterialet – herunder indholdet i dette katalog.

  I sidste ende er det - på baggrund af alle input og forslag - op til byrådet at afgøre, hvilken vej udviklingen skal gå. Vi forventer at præsentere indholdet af kataloget på et borgermøde i løbet af sommeren 2023. 

  Rigtig god læselyst!

   

   

  Byogvand_katalog.pdf
  Byogvand_bilag_1.pdf
  Byogvand_bilag_2.pdf