Gå til hovedindhold
Borgmesterens Afdeling

Sociale investeringer hjælper personer med psykisk sygdom i job

Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune indleder to nye sociale effektinvesteringer, der har til formål at forbedre hverdagen for borgere med psykisk sygdom.

17. nov. 2022

Indhold

  IPS (Individual Placement and Support) er en anerkendt metode, der viser gode resultater med at få borgere med psykiske udfordringer i beskæftigelse gennem individuelle planlagte job med støtte.

  Netop IPS-metoden er omdrejningspunktet i to nye sociale effektinvesteringer, som Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune netop har sat i gang for at forbedre hverdagen for borgere med psykisk sygdom. Rådet investerer 3 mio. kr. i hvert projekt.

  De to nye projekter under Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune er:

  Din vej i job (udvidet IPS-indsats)

  Din vej i job (udvidet IPS-indsats) igangsættes i samarbejde mellem IPSCenter Danmark, SIND Erhverv og Sociale Forhold og Beskæftigelse og er en investering i udsatte borgere over 30 år med psykisk sygdom, hvor den psykiske sygdom giver væsentlige barrierer for at starte og fastholdes i job eller uddannelse. Formålet er, at flere borgere skal skifte en tilværelse på kontanthjælp ud med beskæftigelse eller uddannelse. Det skal ske via en indsats, der bygger på SIND Erhverv og IPSCenter Danmarks gennemprøvede principper, arbejdsmetoder og mangeårige praksiserfaring – suppleret med nye elementer og samarbejdsformer.

  IPS-Plus

  IPS-Plus igangsættes sammen med Sociale Forhold og Beskæftigelse og er en investering i en fremrykket og koordineret udredning af psykisk udfordrede unge mellem 16 og 29 år. Via den kompetente startudredning, der skal klæde de unge bedre på til mere realistiske valg og fravalg, samt vejledning og individuelt tilrettelagt job med støtte forventes de at undgå unødige og frustrerende ”dropouts” fra job, uddannelse og bolig og herved hurtigere finde fodfæste på arbejdsmarkedet og i positive fællesskaber med andre unge.

  Rådet for Sociale Investeringer lavede i efteråret 2021 et call efter potentielle leverandører, der havde idéer og forslag til nye indsatser, der kan give borgere i Aarhus med psykisk sygdom en bedre hverdag.

  Der kom 12 spændende henvendelser med forslag fra forskellige leverandører, og efter en udvælgelsesproces besluttede Rådet i begyndelsen af foråret 2022 at arbejde videre med de to nævnte forslag - med henblik på at igangsætte dem som sociale effektinvesteringer.

  Gurli Martinussen, formand for Rådet for Sociale Investeringer, udtaler: ”Rådet for Sociale Investeringer er sat i verden for at igangsætte sociale effektinvesteringer til gavn for borgerne og økonomien i Aarhus Kommune. Med call’et har Rådet afprøvet en ny metode for at komme i dialog med en bred skare af leverandører inden for et særskilt område, og vi mener, at det er en brugbar måde at bidrage til at modne markedet for sociale investeringer”

  Anders Winnerskjold, Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, udtaler: ”Flere og flere aarhusianere har så ondt i livet, at det får konsekvenser for deres skolegang, arbejdsliv og relation til familie og venner. Derfor glæder det mig også, at vi med disse to projekter får mulighed for at investere i at hjælpe flere på kanten af arbejdsmarkedet ind i et fagligt og kollegialt fællesskab. Sociale investeringer kan blive et afgørende greb, hvis vi skal tage livtag med den stigende mistrivsel og andre store velfærdsudfordringer”, udtaler Anders Winnerskjold, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

  Ulrik Lund-Sørensen, Udviklingschef, IPSCenter Danmark: ”IPSCenter Danmark ser sociale effektinvesteringer som en spændende ny investerings- og samarbejdsmodel med stort potentiale for at udbrede IPS-metoden til flere mennesker, der lever med psykisk sygdom, og har brug for en målrettet og effektiv støtte til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Solidt plantet i IPS-metodens principper, tilgange og værktøjer vil partnerskabet med SIND give os mulighed for at udvikle paletten af virksomme elementer, der hjælper mennesker med en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed på deres vej tilbage til arbejdslivet.”

  Afdelingsleder Jonna Winther, SIND Erhverv, udtaler: ”Mange har udfordringer og problemer i deres liv, der skaber bump på vejen ind på arbejdsmarkedet. Også problemer hjemme kan gøre det svært at fastholde et job. SIND Erhvervs aktiviteter omfatter både støtte til den enkelte deltager og tilbud til familien.

  Gennem hele forløbet er udgangspunktet den enkelte borgers ønsker og fremtidsdrømme. Resultatet er, at relationer, tillid og tryghed styrkes for alle involverede.”

   

  FAKTA

  Hvad er Rådet for Sociale Investeringer?

  Den sociale investeringsfond blev etableret af Aarhus Byråd i april 2020 med udgangspunkt i et eksternt råd med tre medlemmer – Rådet for Sociale Investeringer.  Der blev samtidig afsat 40 mio.kr. Rådet består af Gurli Martinussen (formand), Anne Thorø Nielsen samt Jeppe Kiel Christensen, der pr. 2. november blev udpeget som nyt rådsmedlem efter, at Steffen Rasmussen udtrådte.

  Rådet for Sociale Investeringer har til opgave at igangsætte nye sociale indsatser, som både kan skabe positive forandringer for borgerne og på sigt nedbringe de kommunale udgifter. Dette skal gøres i samarbejde med blandt andre organisationer fra civilsamfundet og private investorer. Indsatserne kan være forebyggende indsatser - eller indsatser overfor borgere, der allerede har konkrete udfordringer.

  Hvordan virker sociale effektinvesteringer?

  Formålet med sociale effektinvesteringer er at skabe en positiv dobbelt bundlinje. Først og fremmest skabes yderligere positive resultater for borgerne i form af alt fra større livskvalitet til mindre behov for sociale foranstaltninger og støtte og mindre behov for offentlig forsørgelse. Samtidig skal de opnåede resultater i sidste ende også bidrage til at effektivisere kommunens drift og derved skabe et større råderum i økonomien.

  Helt kort går sociale effektinvesteringer ud på, at tre parter – en myndighed (fx en kommune), en leverandør (fx en socialøkonomisk virksomhed) og en investor (fx en fond) – indgår et partnerskab om at løse en social udfordring. Partnerskabet er bygget op omkring en resultatkontrakt, hvor investor tjener penge, hvis det fastsatte mål opnås.

  Læs mere her om Rådet for Sociale Investeringer

   

  Sidst opdateret: 4. september 2023