Gå til hovedindhold
Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

Borgmester Jacob Bundsgaard: Vi skal hjælpe flest mulige bedst muligt

Borgmester Jacob Bundsgaard har følgende kommentarer til den aftale om besparelser, der blev indgået 16. december:

16. dec. 2022
 • Læs op

Indhold

  ”Vi valgte i Budget 2023-2026 at gennemføre en række generelle besparelse på blandt andet administration for at kunne prioritere et tiltrængt løft af socialområdet og specialtilbuddene på børne- og ungeområdet samt ældre- og sundhedsområdet. Det er en direkte hjælp til borgere med de største behov, altså især ældre, udsatte voksne samt voksne med handicap og børn med vanskeligheder. Det er en prioritering af helt nødvendig velfærd. Det er vigtigt for mig at fremhæve, når vi på andre områder er nødsaget til at spare.

  Jeg er glad for, at partierne bag budgetforliget nu har indgået aftale om de konkrete spareforslag, som selvfølgelig kan være svære at udmønte – men det giver byrådet mulighed for at gennemføre omfattende omprioriteringer for at holde hånden under dem, der har det allersværest.

  Byrådet har i budgetforliget reageret på, at udfordringerne på det sociale område er store, fordi flere borgere får brug for hjælp og støtte, og fordi antallet af socialt udsatte borgere, borgere med handicap og borgere med psykiske lidelser stiger hurtigere end befolkningstilvæksten. På det specialiserede voksenområde er økonomien under et stort pres, og samtidig må vi desværre konstatere, at flere og flere børn mistrives og i en kortere eller længere perioder får udfordringer i deres dagtilbud eller skole. Samtidig er det klart, at også antallet af ældre borgere med handicap eller psykiske lidelser vokser.

  Det er vi som byråd nødt til at reagere på – med den konsekvens, at vi så på andre områder er nødsaget til at spare og finde penge, der kan anvendes andre steder. Rigtig mange har kvalificeret processen med høringssvar og input, og vi har imødekommet dem i det omfang, vi har kunnet. Det har dog ikke været muligt fuldt ud.

   

  Det er en svær proces for både byråd og borgere, men jeg synes, vi har opnået et resultat, så vi kan hjælpe flest mulige bedst muligt inden for de økonomiske rammer.”

   

  Sidst opdateret: 4. september 2023