Gå til hovedindhold
Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

Aarhus Byråd indgår aftale om besparelser i Budget 2023-2026

Forligsparterne bag Budget 2023-2026 i Aarhus Byråd har indgået aftale om konkrete besparelser, som udmønter sparekravet i budgetaftalen fra 23. september 2022

16. dec. 2022
 • Læs op

Indhold

  Udgangspunkt

  I budgetforliget for 2023 er der tilført betydelige midler især til de store velfærdsområder og derfor forudsat en proces, hvor der skal findes besparelser svarende til 1,4 % af de samlede decentraliserede rammer på den borgernære velfærd – dvs. de decentraliserede rammer i MSO, MBU og MSB – og 1,8 % på de decentraliserede rammer i Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice og Borgmesterens Afdeling.  En mindre del af besparelsen er fordelt efter nøglen for administrative besparelser, så de præcise procenter afviger en smule herfra.

  Udarbejdede spareforslag

  Alle afdelinger har på baggrund heraf udarbejdet konkrete forslag til besparelser, som netop udmønter sparekravet. Herudover har Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejdet forslag til finansiering af merudgifter i Udviklings- og omstillingsplanen og Beskæftigelse og Kultur og Borgerservice har udarbejdet forslag, der finansierer fællesbidraget for 2023 mens Børn og Unge og Sundhed og Omsorg har udarbejdet forslag, der finansierer fællesbidraget for 2023 og 2024.

  Høring af spareforslag og tilpasning af kataloget

  Forslagene har været i høring i perioden fra 27. oktober til 24. november, og der er afgivet i alt 3.868 unikke høringssvar. Forligsparterne har herefter været samlet for at drøfte på hvilke områder, der skulle ske justeringer i spareforslagene på baggrund af de indkomne høringssvar. Drøftelserne er sket på baggrund af oplæg for de ansvarlige rådmænd.

  Forligsparterne anerkender det store engagement, der har været lagt i udarbejdelsen af de mange høringssvar, og høringssvarene har i flere tilfælde givet anledning til ændringer af de oprindeligt fremlagte forslag. I nogle tilfælde er besparelser fjernet eller reduceret, og der er indarbejdet alternative besparelser. I andre tilfælde er der ikke ændret på beløbene, men der er sket tekstmæssige præciseringer eller justeringer, der imødekommer nogle af de rejste bekymringer.

  Forligsparterne er enige om, at erfaringerne fra dette års budgetproces drøftes i forbindelse med budgetprocedureindstillingen for budget 2024.

  Revideret sparekatalog

  Der er med udgangspunkt i høringssvarene og den dialog, der har været herom, indarbejdet en række tekstmæssige justeringer og præciseringer, men der er også mange af spareforslagene, hvor der ikke er sket ændringer.

  Se aftaleteksten i fuld ordlyd:

   

   

  Sidst opdateret: 12. september 2023