Gå til hovedindhold
Nyheder fra Børn og Unge

Bred aftale om løft af skolernes økonomi i Aarhus Kommune

Den samlede forligskreds bag budgetaftalen for 2024 i Aarhus Kommune bestående af Socialdemokratiet, SF, Konservative, Venstre, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre og Thure Hastrup har netop indgået aftale om ekstraordinær økonomisk støtte til folkeskolerne i Aarhus Kommune. Parterne er samtidig enige om at igangsætte en analyse af langsigtede løsninger på skolernes økonomi frem mod efterårets budgetforhandlinger.

 • Læs op

Indhold

  Aftaletekst om skolernes økonomi 22. marts 2024

  Økonomien i de aarhusianske folkeskoler er presset af den voldsomme stigning i udgifterne til elever med behov for specialundervisning. I løbet af de seneste ti år er andelen af elever, som henvises til specialklasse eller specialskole - den såkaldte segregeringsgrad – i Aarhus Kommune steget fra 4,1 til 5,6 procent. Det har flyttet store ressourcer fra almenundervisningen til specialtilbud og har ført til underskud på skolernes budgetter.

  Med en politisk aftale i forligskredsen bag budgetaftalen for 2024 lægger parterne op til, at kommunens 45 folkeskoler her og nu tilføres 57 mio. kroner. Pengene skal sikre, at skolerne på den korte bane bl.a. har bedre muligheder for at fastholde medarbejdere, to-lærer-ordninger, trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter for den enkelte, men også for fællesskabet og med fokus på forebyggelse. 

  Samtidig forpligter parterne sig til at finde langsigtede løsninger på skolernes økonomiske situation. Frem mod efterårets budgetforhandlinger skal der udarbejdes en analyse af de strukturelle udfordringer og løsninger for skolerne set i sammenhæng med implementering af de omfattende inklusionsindsatser, byrådet besluttede i 2022, samt øvrige igangværende eller planlagte trivselsindsatser.

  Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge er glad for den nye aftale:

  Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan give skolerne en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Det er tiltrængt. Men det løser ikke de udfordringer, skolerne står med på den lange bane. Der er brug for, at vi investerer meget mere i vores folkeskole. Så de både kan levere god almenundervisning, prioritere forebyggende indsatser og levere gode tilbud til børn med behov for specialundervisning. Vi gør meget allerede. Jeg tror på, vi er på rette vej, men virkningen ses ikke endnu. Derfor er der brug for, at vi til efterårets budgetforhandlinger drøfter de strukturelle udfordringer ved skolernes økonomi,” siger Thomas Medom.

  Borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), siger om aftalen:

  Desværre oplever vi en markant stigning i antallet af skolebørn, som ikke trives og som har stadig mere komplekse udfordringer. Det presser skolernes økonomi, og selv om byrådet ad flere omgange har tilgodeset folkeskoleområdet, har det ikke været tilstrækkeligt. På den baggrund er jeg glad for, at et bredt flertal er enige om at tage hånd om den aktuelle økonomiske situation, og også har givet håndslag på at finde løsninger, der i et længere perspektiv kan understøtte de udfordringer, vores skoler står med. Vi har en særlig forpligtelse overfor vores svageste elever, men i det hele taget overfor vores børn og unge, så de oplever en både tryg og fagligt givende skoledag.”

  Fra rådmand for Sundhed og Omsorg, Christian Budde (V) lyder det:

  Vores børn og unge er så vigtige, og jeg bliver dagligt inspireret af dem i mit politiske arbejde. Derfor skal vi tage det meget alvorligt, når folkeskolen står midt i en alvorlig sundheds- og trivselskrise, hvor markant flere børn har behov for hjælp og støtte. Derfor har jeg også prioriteret, at vi fra min forvaltning kan hjælpe folkeskolerne økonomisk på den korte bane. Så må vi sammen i byrådet kigge på de økonomiske udfordringer i folkeskolen frem mod budgetforhandlingerne, så det ikke går ud over børn og unges faglighed, sundhed og trivsel, som hænger sammen,” siger Christian Budde (V).

  Rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (C), siger: 

  Jeg er glad for, at vi er blevet enige om at hjælpe de aarhusianske folkeskoler, der står med en stor og akut økonomisk udfordring. Folkeskolerne spiller en afgørende rolle i at give vores børn og unge en god start på livet. Vi bør derfor i højere grad sætte det enkelte barns behov sættes i centrum. Børn med særlige behov skal løftes fagligt og socialt - uanset om de går i en almindelig klasse eller et specialtilbud,” siger Nicolaj Bang (C)

  Mahad Yussuf (RV), siger til aftalen:

  Det er rigtigt positivt, at vi på tværs af partier har fundet flere midler til skolerne her og nu. Og jeg er glad for, at der er bred opbakning til, at vi også fremadrettet skal have fokus på, hvordan vi kan løse de strukturelle udfordringer på skoleområdet, så vi kan tilbyde god kvalitet i skolen for alle børn og unge

  Jakob Søgaard Clausen (DD), siger:

  Fra Danmarksdemokraternes side er vi glade for, at det er lykkedes at blive enige om et ekstraordinært løft til kommunens folkeskoler. Det er helt nødvendigt, og vi har brug for at vise forældre og medarbejdere at byrådet tager den økonomiske situation alvorligt. Forude venter stadig svære økonomiske prioriteringer i hele Aarhus Kommune, og her vil vi fastholde et fokus på at prioritere kernevelfærden.

  Med i aftalen er også Thure Hastrup, (Uden for Parti): 

  Der er brug for en ekstraordinær akut økonomisk støtte til folkeskolerne for at fremme mulighederne for bl.a. at fastholde medarbejdere. Derfor, og fordi der nu skal findes langsigtede løsninger på skolernes økonomi til efterårets budgetforhandlinger, er jeg med i aftalen. Samtidig har jeg medvirket til at Børn og Unge områdets bidrag til reduktionen af CO2 også er et opmærksomhedspunkt under forårets forhandlinger om ny klimaplan,” siger Thure Hastrup 

  Finansieringen af de 57 mio. kroner er fundet i et samarbejde mellem Børn og Unge, Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Sundhed og Omsorg. Der vil blive fremsendt indstilling til byrådet efter påske.

  Yderligere oplysninger

  Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 2751 7961
  Borgmester Jacob Bundsgaard v/ pressekonsulent Lars Petersen, tlf. 41 85 4001 
  Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg, tlf. 6165 0943
  Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø, tlf.: 21 38 22 04
  Mahad Yussuf tlf.: 5239 6010
  Jakob Søgaard Clausen tlf.: 6128 1786
  Thure Hastrup mail: thure.hastrup@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 22. marts 2024