Gå til hovedindhold

2024

Bred aftale om løft af skolernes økonomi i Aarhus Kommune

Nyheder fra Børn og Unge

Den samlede forligskreds bag budgetaftalen for 2024 i Aarhus Kommune bestående af Socialdemokratiet, SF, Konservative, Venstre, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre og Thure Hastrup har netop indgået aftale om ekstraordinær økonomisk støtte til folkeskolerne i Aarhus Kommune. Parterne er samtidig enige om at igangsætte en analyse af langsigtede løsninger på skolernes økonomi frem mod efterårets budgetforhandlinger.

Stensagerskolen tager velkendte rammer i Viby i brug

Nyheder fra Børn og Unge

Udskolingen på specialskolen Stensagerskolen vil i de kommende år være i skolens tidligere lokaler i Viby. Siden Stensagerskolen i 2023 rykkede til nye lokaler i Brabrand, har det været kendt, at der var udfordringer med at rumme alle elever på den nye skole. Flytning af udskolingen forventes at gælde for de kommende 5-6 år, indtil der er fundet en permanent løsning.

Børn og Unge ombygger Tilst Skole og klubtilbud

Nyheder fra Børn og Unge

Magistraten har i dag tiltrådt en anlægsbevilling på 61,4 mio. kroner til at modernisere og ombygge Tilst Skole og klubtilbud. Bevillingen sikrer tredje og sidste etape af en helhedsplan, der skal styrke skole- og fritidsmiljøet i Tilst, og gøre det til et levende og attraktivt centrum for lokalområdets børn, unge og voksne.

Tidlig indsats skal spotte matematikvanskeligheder hos de yngste

Nyheder fra Børn og Unge

Øget matematisk opmærksomhed skal være med til tidligt at spotte og sætte ind over for potentielle matematikvanskeligheder hos de ældste børn i dagtilbud og de yngste skoleelever i Aarhus Kommune. Målet er at styrke pædagogernes redskaber til at arbejde med matematisk opmærksomhed og derigennem sætte lys på nogle færdigheder hos børnene, som tidligere har været mindre beskrevet.