Gå til hovedindhold
Nyheder fra Børn og Unge

Tidlig indsats skal spotte matematikvanskeligheder hos de yngste

Øget matematisk opmærksomhed skal være med til tidligt at spotte og sætte ind over for potentielle matematikvanskeligheder hos de ældste børn i dagtilbud og de yngste skoleelever i Aarhus Kommune. Målet er at styrke pædagogernes redskaber til at arbejde med matematisk opmærksomhed og derigennem sætte lys på nogle færdigheder hos børnene, som tidligere har været mindre beskrevet.

 • Læs op

Indhold

  En ny indsats skal give aarhusianske pædagoger større viden og bedre redskaber til at arbejde med matematisk opmærksomhed sammen med de ældste børnehavebørn og de yngste skoleelever.

  ”Matematisk opmærksomhed handler ikke blot om at øve talremser med de ældste børnehavebørn. Det handler også om rumsforståelse, størrelsesforhold, rækkefølge osv.,” siger Christina Voigt, der er læse- og matematikkonsulent i Børn og Unge.

  Med den nye indsats håber Christina Voigt at skubbe yderligere på den kulturforandring, som allerede er i gang i forhold til at styrke det pædagogisk blik på matematikken. 

  ”I udviklingen af indsatser om matematisk opmærksomhed har vi oplevet, at mange pædagoger synes, det er vanskeligt, og ikke føler sig ordentligt klædt på til at arbejde med matematisk opmærksomhed. De deltagende pædagoger har fået styrket deres kompetencer og tilegnet sig et sprog, som giver flere perspektiver på læreplanstemaet ”Natur, udeliv og science”, som matematisk opmærksomhed er del af,” siger Christina Voigt.

  Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom er begejstret for den nye indsats og opmærksomheden på de matematiske færdigheder.

  ”Vi har brug for at få et tidligere og tydeligere blik for børn, som senere kan udvikle matematikvanskeligheder,” siger Thomas Medom og fortsætter:

  ”Målet med indsatsen er at give pædagogerne nye redskaber og et pædagogisk blik for nogle kompetencer, som måske har været lidt oversete. At sætte lys på den matematiske opmærksomhed kan være med til at styrke nogle børns deltagelsesmuligheder, fordi vi øger fokus på de områder, de mestrer. Samtidig vil samarbejdet være med til at udvikle et mere nuanceret sprog til at beskrive alle børn og deres ressourcer i overgangen mellem dagtilbud og skole, så vi tidligere kan give børnene den rette støtte eller udfordring.”

  FAKTA

  Indsatsen tager afsæt i et samarbejde med Pind og Bjerre og deres nyudviklede materiale "Matematisk opmærksomhed".

  Fra begyndelse af 2024 vil både dagtilbud og skoler blive præsenteret for nye materialer og undervisningsforløb. Samarbejdsaftalen er treårig og har blandt andet som mål, at:

  • flere dagtilbud får mere viden om og pædagogiske værktøjer til at arbejde med matematisk opmærksomhed.
  • dagtilbuddene identificerer de børn, som er i risiko for at udvikle matematikvanskeligheder.
  • dagtilbuddene får flere redskaber til at beskrive børn og deres behov i overgangen til skole.
  • Børn og Unge opøver en fælles tilgang og systematik i den generelle indsats, og i indsatsen rettet mod grupper af børn, der kan styrke deres deltagelsesmuligheder i det store fællesskab.

  Yderligere oplysninger

  Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 27 51 79 61.

  Christina Voigt, Læse- og matematikkonsulent, tlf.  41 87 39 64 - for yderligt om indsatsen og Børn og Unges generelle arbejde med matematisk opmærksomhed.

  Sidst opdateret: 23. januar 2024