Gå til hovedindhold
Børn og Unge

Thomas Medom: Normeringstal må ikke blive sovepude

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort deres årlige opgørelse over normeringerne i de kommunale og selvejende dagtilbud. Som noget nyt laves opgørelsen også på dagtilbudsniveau.

Indhold

  Tallene, som dækker over normeringerne i 2022, viser, at Aarhus Kommunes kommunale og selvejende vuggestuer og børnehaver ifølge Danmarks Statistik overholder minimumsnormeringerne. Men opgørelsesmetoden forholder sig ikke til den nationale lovgivning, som træder i kraft den 1. januar 2024. Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom advarer derfor imod, at opgørelsen bliver en sovepude.

  ”Tallene giver ikke et retvisende billede i forhold til loven om minimumsnormeringer, som alle kommuner skal forholde sig til om kort tid. Derfor er det afgørende, at opgørelsen ikke bliver en sovepude i arbejdet for, at vi sikrer nok uddannet personale omkring børnene i vores vuggestuer og børnehaver i Aarhus Kommune og i resten af landet. Det handler om uddannelse og rekruttering, men det handler også om kroner og øre. Der er ganske enkelt brug for, at der bliver investeret mere i vores dagtilbud,” siger Thomas Medom.

  Normeringstallene fra Danmarks Statistik afviger fra Aarhus Kommunes egne opgørelser ved, at de ikke følger bestemmelserne i loven om minimumsnormeringer. Blandt andet indgår pædagogisk personale ansat for de statslige puljemidler til sociale normeringer, ligesom de pædagogiske ledere tælles med som en del af det pædagogiske personale omkring børnene på linje med pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere. Men ifølge loven om minimumsnormeringer skal pædagogiske ledere kun indgå med en vægt på 85 procent, ligesom medarbejdere ansat for de statslige puljemidler til sociale normeringer ikke skal medregnes. Noget Børn og Unges egne opgørelser har forholdt sig til siden 2022 efter ønske fra Thomas Medom.

  Det betyder med andre ord, at tallene fra Danmarks Statistik ser ’bedre’ ud end Børn og Unges egne opgørelser.

  For første gang nogensinde har Danmarks Statistik også opgjort normeringstallene på dagtilbudsniveau. Her er der visse lokale variationer mellem dagtilbuddenes normeringer, og det afspejler primært de politiske prioriteringer i budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. 

  Det gælder især i forhold til budgettet til sociale normeringer samt den centrale pulje til børn med vidtgående handicap. Derudover giver to statslige puljer i 2022 mulighed for bedre normeringer i afdelinger med mange sårbare og udsatte børn.

  Læs mere og se Danmarks Statistiks opgørelse over normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud

  Yderligere oplysninger

  Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 27 51 79 61.

  Sidst opdateret: 17. november 2023