Gå til hovedindhold

2023

Færre elever i børnehaveklasserne i Aarhus Kommune fra næste skoleår

Børn og Unge

Folketinget har netop vedtaget en ændring af folkeskoleloven, som sænker klasseloftet i børnehaveklasserne og på 1.-2. klassetrin fra 28 til 26 elever. Loven indfases over de næste tre år. Der vil derfor være færre elever i de kommende børnehaveklasser i Aarhus Kommune allerede fra næste skoleår.

Børn og Unge styrker indsatsen til småbørn, som udviser tegn på social tilbagetrækning

Børn og Unge

De første 1000 dage af et barns liv har stor betydning for dets udvikling, trivsel og læring senere i livet. Med en bevilling på 3,8 mio. kroner støtter Egmont Fonden Børn og Unges ambition om at styrke den tidlige indsats til spæd- og småbørn, der udviser tegn på social tilbagetrækning og psykiske vanskeligheder.

Thomas Medom: Normeringstal må ikke blive sovepude

Børn og Unge

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort deres årlige opgørelse over normeringerne i de kommunale og selvejende dagtilbud. Som noget nyt laves opgørelsen også på dagtilbudsniveau.

November 2023

November 2023

Nyt byråd bestående af unge i Aarhus Kommune

Børn og Unge

I denne uge har Aarhus Kommune fået et nyt Børne- og ungebyråd. Et nyt stærkt hold af unge er klar til at indtage pladserne i byrådssalen for at tale børnene og de unges sag.

Børn og Unge opsiger samarbejdet med Actura

Børn og Unge

Siden 2015 har Børn og Unge samarbejdet med virksomheden Actura om de to tilbud ’Taxa til Bus’ og ’Teknologitalenter’. Tilbuddene er målrettet elever i specialpædagogiske skoletilbud, der enten skal lære at tage bussen selv eller understøttes til større trivsel og interesse for IT-rettede erhverv.