Gå til hovedindhold

2023

Ebbefos Fonden støtter trivselsfremmende indsatser på fire folkeskoler i Aarhus Kommune

Nyheder fra Børn og Unge

Unges mentale sundhed og trivsel er ét af de såkaldte vilde problemer, Aarhus Kommune har sat sig for at komme til livs. Men de vilde problemer er ikke kun kommunens. Det vedrører os alle, når et stigende antal børn og unge mistrives, og derfor har vi brug for hinanden – på tværs af hele samfundet – når vi skal finde løsningerne.

Medom: Øget tilstrømning til privatskoler understreger behovet for investeringer i folkeskolen

Nyheder fra Børn og Unge

Den årlige opgørelse af elevtal og vandringsmønstre på skoleområdet i Børn og Unge viser, at opbakningen til folkeskolerne i Aarhus Kommune i 2023 holder sig på samme niveau som de seneste år.

Færre elever i børnehaveklasserne i Aarhus Kommune fra næste skoleår

Nyheder fra Børn og Unge

Folketinget har netop vedtaget en ændring af folkeskoleloven, som sænker klasseloftet i børnehaveklasserne og på 1.-2. klassetrin fra 28 til 26 elever. Loven indfases over de næste tre år. Der vil derfor være færre elever i de kommende børnehaveklasser i Aarhus Kommune allerede fra næste skoleår.

Børn og Unge styrker indsatsen til småbørn, som udviser tegn på social tilbagetrækning

Nyheder fra Børn og Unge

De første 1000 dage af et barns liv har stor betydning for dets udvikling, trivsel og læring senere i livet. Med en bevilling på 3,8 mio. kroner støtter Egmont Fonden Børn og Unges ambition om at styrke den tidlige indsats til spæd- og småbørn, der udviser tegn på social tilbagetrækning og psykiske vanskeligheder.

Thomas Medom: Normeringstal må ikke blive sovepude

Nyheder fra Børn og Unge

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort deres årlige opgørelse over normeringerne i de kommunale og selvejende dagtilbud. Som noget nyt laves opgørelsen også på dagtilbudsniveau.

Nyt byråd bestående af unge i Aarhus Kommune

Nyheder fra Børn og Unge

I denne uge har Aarhus Kommune fået et nyt Børne- og ungebyråd. Et nyt stærkt hold af unge er klar til at indtage pladserne i byrådssalen for at tale børnene og de unges sag.