Gå til hovedindhold
Børn og Unge

Solsikkesnoren skal gøre hverdagen lettere for borgere med usynlige handicaps

Med en solsikkesnor hængende om halsen skal borgere med usynlige handicaps i Aarhus Kommune kunne signalere til omverdenen, at de har brug for lidt mere hjælp, tid og tålmodighed i hverdagen. Det foreslog Enhedslisten på et byrådsmøde i november.

20. jan. 2023

Indhold

  I samarbejde med Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse og Kultur og Borgerservice har Børn og Unge nu klarlagt, hvordan Aarhus Kommune kan blive en del af den internationale mærkningsordning Solsikkeprogrammet, som understøtter børn, unge og voksne med usynlige handicaps i mødet med både kommune, andre myndigheder og resten af samfundet.

  ”Med Solsikkeprogrammet kan vi for en meget beskeden sum penge gøre en stor forskel i det daglige for en gruppe borgere, der ofte møder vanskeligheder. Aarhus skal være en god by for alle, og alle skal mødes med rummelighed, omsorg og forståelse i stedet for fordomme og fordømmelse. Jeg er overbevist om, at vi med Solsikkeprogrammet kan være med til at indfri nogle af målene i Handicappolitikken, ved at synliggøre og anerkende usynlige handicaps. Det er glædeligt, at Enhedslistens forslag om at indføre Solsikkesnoren i Aarhus Kommune nu bliver til virkelighed,” siger Katrine Vinther Nielsen, byrådsmedlem og gruppeforperson hos Enhedslisten Århus.

  Hverdagen for borgere med usynlige handicaps vil i flere tilfælde være lettere, hvis omverdenen ved, at de har behov for ekstra tid og tålmodighed. Med en diskret solsikkesnor kan fx buschaufføren, billetkontrolløren eller personalet på apoteket nemmere tage de rette hensyn. Det er en simpel løsning, som jeg tror vil gøre en stor forskel for børn, unge og voksne med usynlige handicaps i Aarhus Kommune,” siger rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom.

  Der er mange iblandt os, som har et usynligt handicap, og de har ofte brug for det samme særlige hensyn, som vi redeligt viser mennesker med synlige handicaps. Derfor er Solsikkeprogrammet en rigtig fin idé, som kan være med til at sikre en bedre ligestilling i vores samfund mellem fysiske og mentale handicaps,” siger social- og beskæftigelsesrådmand, Anders Winnerskjold.

  Solsikkeprogrammet vil give flere kendskab til, hvad det betyder, når en borger bærer en solsikkesnor, og dermed mulighed for at udvise ekstra forståelse. Jeg er sikker på, at aarhusianerne vil tage lige så godt imod det som med demensnålen,” siger rådmand for Sundhed og Omsorg, Christian Budde.

  Aarhus skal være en god by for alle. Derfor er jeg superglad for, at Aarhus Kommune nu er med i Solsikkeprogrammet. Vi har alle sammen et ansvar for hinanden, og solsikkesnoren minder os om, at vi skal huske at udvise hensyn over de af vores medborgere, som har et særligt behov,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad.

  Et afgørende element i Solsikkeprogrammet er omverdenens kendskab til betydningen af solsikkesnoren. Derfor vil det være den enkelte magistratsafdelings ansvar at informere relevante medarbejdere om ordningen og sikre, at de rette informationsaktiviteter igangsættes.

  Kultur og Borgerservice vil understøtte initiativet ved at udlevere solsikkesnoren til borgere med usynlige handicaps via eksisterende kontaktpunkter såsom DOKK1 og kommunens lokale biblioteker. Herudover vil Sundhed og Omsorg bistå ved at udlevere solsikkesnore til de, som har behov for dem via Folkehusene.

  Aarhus Kommunes medlemskab af Solsikkeprogrammet koster 19.500 kroner årligt, og udgiften foreslås afholdt af Børn og Unge. Udgifter til eventuelt yderligere informationsmateriale til egne medarbejdere afholdes inden for de enkelte magistratsafdelinger.

  Indstillingen behandles første gang på møde i Magistraten mandag den 23. januar.

  Yderligere oplysninger

  Katrine Vinther Nielsen, byrådsmedlem og gruppeforperson hos Enhedslisten Århus, tlf.: 26 66 14 84

  Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf.: 27 51 79 61