Gå til hovedindhold
Børn og Unge

Forældretilfredshed på dagtilbudsområdet i Aarhus Kommune

Resultaterne af den landsdækkende undersøgelse af forældrenes tilfredshed med de kommunale pasningstilbud til 0-6-årige er blevet offentliggjort. Undersøgelsen er en af flere brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder, som er blevet besluttet af KL og regeringen.

20. jun. 2022

Indhold

  Resultaterne viser, at forældrene overordnet set er tilfredse med daginstitutioner og dagplejere i Aarhus Kommune, og at kommunen ligger på niveau med resten af landets kommuner.

  I undersøgelsen er der bl.a. spurgt ind til personalets understøttelse af børnenes sproglige udvikling, deres indsats for at få barnet til at føle sig tryg samt dialogen og samarbejdet mellem personale og forældre. Derudover er der i undersøgelsen i Aarhus Kommune også blevet tilføjet lokale spørgsmål om bl.a. de udendørs faciliteter, afleveringssituationer og muligheden for at få indflydelse på dagtilbuddet som forælder.

  Forældrene er blevet bedt om besvare hvert spørgsmål ud fra en skala fra 1-5, hvor 1 er "Meget utilfreds" og 5 er "Meget tilfreds". På spørgsmålet om den samlede tilfredshed med daginstitutionen eller dagplejeren, er den gennemsnitlige besvarelse på landsplan 4,3. I Aarhus Kommune er den gennemsnitlige besvarelse 4,2.

  Ifølge rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, er den lokale anvendelse af resultaterne afgørende.  

  "Det er altid interessant at få et indblik i forældrenes oplevelser af deres børns dagplejer, vuggestuer og børnehaver. Særligt hvis resultaterne bliver brugbare lokalt til at udvikle det pædagogiske arbejde og bl.a. forbedre samarbejdet med forældre og bestyrelse. Det sørger vi for at understøtte fra Børn og Unges side, fordi undersøgelsen kan ikke stå alene," siger Thomas Medom og forholder sig samtidig kritisk til dele af undersøgelsen.

  "Det er vanskeligt at lave nationale undersøgelser af forældres tilfredshed med lokale tilbud. Derfor er det godt, at vi selv har kunnet bidrage til undersøgelsen med nogle spørgsmål, vi vurderer, er vigtige for forældrene i Aarhus Kommune, og hvor vi tror på, at dagtilbuddene kan bruge besvarelserne til at reflektere over deres praksis og løfte kvaliteten på nogle områder," siger Thomas Medom og bakkes op af formand for Århus Forældreorganisation, Anne Ernst Grøndal.

  "Det er ingen hemmelighed, at vi har været ret kritiske over for undersøgelsen. Vi mener, at den på mange måder rammer skævt, fordi vi som forældre ikke har forudsætningerne for at svare på flere af spørgsmålene. Vi er interesserede i og har viden om vores børns trivsel og samarbejdet med personalet – ikke de ansattes specifikke pædagogiske indsatser. Vi har haft gode drøftelser med både Thomas Medom og Børn og Unge. Bl.a. om de lokale tilvalgs-spørgsmål, som rådmanden har valgt. De er gode, fordi de netop handler om forhold, vi forældre ved noget om og kan vurdere," siger Anne Ernst Grøndal og udtrykker håb om, at man i forældreråd og bestyrelser kan bruge undersøgelsen som afsæt for gode lokale drøftelser.

  "Her kan man jo også overveje, om der er andre spørgsmål, som ville være relevante at stille forældre for at blive klogere på deres oplevelse af dagtilbuddet. Så man genererer brugbare data til den videre dialog om kvaliteten, " siger Anne Ernst Grøndal.

  8.314 forældre til børn i dagplejer, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i Aarhus Kommune har deltaget i undersøgelsen, som er gennemført at Danmarks Statistik i perioden fra oktober 2021 til februar 2022.

  Du kan læse mere om undersøgelsen og se resultaterne her.

  Yderligere oplysninger

  Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune, tlf. 27 51 79 61

  Anne Ernst Grøndal, formand for Århus Forældreorganisation, anne@aafo.dk