Gå til hovedindhold
Nyheder fra Børn og Unge

Med over 100 år på bagen skal Samsøgade Skole nu moderniseres

Der er gået mere end et århundrede, siden Samsøgade Skole blev indviet i april 1914. Det bærer skolen præg af – på godt og ondt. Den er smuk og har stor arkitektonisk værdi for Aarhus, men når det kommer til indeklima og pædagogisk indretning, er der brug for forbedringer. Derfor godkendte Magistraten i går en indstilling til Aarhus Byråd om, at Samsøgade Skole skal moderniseres.

06. dec. 2022
 • Læs op

Indhold

  Et godt indeklima og en pædagogisk hensigtsmæssig indretning af undervisningslokaler og fællesrum har betydning for elevernes muligheder for læring, udvikling og trivsel. Det ved man i dag, og det bærer alle nye skolebyggerier præg af. Går man 100 år tilbage i tiden, er billedet et andet. Det gælder for Samsøgade Skole, som har til huse i gamle bygninger, og det kan mærkes – bl.a. på indeklimaet.

  Derfor skal skolen moderniseres. 23 undervisningslokaler skal have etableret ventilation, akustiklofter og solafskærmning, så luft-, lyd- og lysforhold bliver mere behagelige for elever og medarbejdere. Det handler om bedre betingelser for elevernes læring, udvikling og trivsel, og om medarbejdernes arbejdsvilkår.

  Samsøgade Skole er en utrolig flot skole, som rummer en masse bevaringsværdig arkitektur og en masse historie. Det skal vi tage vare om. Samtidig skal vi insistere på, at elever og medarbejdere færdes i et godt indeklima, og i lokaler, hvor de trives, og der er plads til at bedrive god, differentieret undervisning. Det kræver nogle lidt anderledes forhold, end dem man etablerede i starten af nittenhundredetallet, og derfor er det sund fornuft, at vi nu moderniserer skolen,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

  Store dele af skolens fællesarealer skal ligeledes have forbedret akustikken, ligesom de indvendige døre til undervisningslokalerne udskiftes, så undervisningen ikke forstyrres af støj fra gangarealerne. Vinduerne i hovedbygningen udskiftes, der etableres elevator og lift, og der bygges fire nye skoletoiletter samt et handicaptoilet for at forbedre tilgængeligheden på skolen. Også belysnings- og varmeinstallationer moderniseres.

  Magistraten godkendte mandag den 5. december en indstilling til Aarhus Byråd om at investere 23,4 mio. kr. fra Børn og Unge til moderniseringen af Samsøgade Skole. Heraf er 5,2 mio. kr. allerede frigivet. Projektet er derudover koordineret med Teknik og Miljøs planlagte og bevilgede investeringer i energirenovering, facader og tekniske installationer, hvilket er opgjort til 9,5 mio. kr. Projektets samlede investering udgør således 32,9 mio. kroner.

  Yderligere oplysninger

  Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 27 51 79 61