Gå til hovedindhold
Nyheder fra Børn og Unge

Enighed om besparelser i Børn og Unge

Enighed om besparelser i Børn og Unge

16. dec. 2022
 • Læs op

Indhold

  Årets budgetforhandlinger endte med en beslutning om, at der skal gennemføres besparelser på tværs af alle magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. Inklusive det årlige fællesbidrag udgør Børn og Unges andel 91 mio. kroner i 2023 og 110 mio. kroner i 2024.

  Budgettet blev vedtaget den 22. september, og efter sparekataloget har været i offentlig høring, er partierne bag budgetforliget nu nået til enighed om, hvor besparelserne skal findes.

  Vi spænder livremmen ind på flere områder i Aarhus Kommune – desværre også hos børnene og de unge. I forligskredsen har vi valgt at pege på det, vi mener, vi er nødt til at ændre og undvære i den nuværende situation. Vi kunne have valgt en anden tilgang, hvor besparelserne blev fordelt jævnt ud over alle områder. Det ville i Børn og Unge have betydet mange afskedigelser i dagtilbud, på skoler og i fritidstilbud. Det vil jeg ikke acceptere. Mit udgangspunkt har derfor hele tiden været, at de allermest børne- og ungenære områder i størst muligt omfang skal friholdes fra besparelser, og det mener jeg, vi er lykkes med,” siger rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom og anerkender samtidig, at besparelserne vil kunne mærkes flere steder.

  ”Der skal spares rigtig mange penge de kommende år. Det kan ikke undgås, at det vil kunne mærkes. Særligt for dem, som er direkte berørt. Det er jeg smerteligt bevidst om,” siger Thomas Medom.

  Et af de mest omdiskuterede forslag i sparekataloget for Børn og Unge er lukningen af Natursamarbejdet. På baggrund af høringssvarene har forligskredsen imidlertid besluttet at ændre spareforslaget, så borgeres mulighed for adgang til Natursamarbejdets arealer og dyrehold bevares, og stedet drives videre under Teknik og Miljø med inddragelse af civilsamfundet og det lokale erhvervsliv. Derudover fortsætter naturbørnehaven Nørrestenbro, som ligeledes har været til debat. På 0 til 6 års-området kan det yderligere nævnes, at forligskredsen har besluttet, at åbningstiderne i dagtilbud reduceres med en halv time hver mandag, hvor dagtilbuddene således lukker kl. 16.30 fremfor kl. 17.00. Samtidig er det besluttet, at tilskuddet til Ahl Fonden ikke fjernes, men i stedet blot reduceres, ligesom det nu bliver halvdelen af 8.-10. klasserne på Langagerskolen, som får ændret klassekvotienten, fremfor tre-fjerdedele af klasserne. Derudover er det besluttet, at det fortsat skal være muligt at give tilskud til samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner i Aarhus. Hvilke specifikke kulturinstitutioner, der skal modtage tilskud fra Børn og Unge, afgøres på et senere tidspunkt.

  Ændringerne betyder en reduceret besparelse, som i stedet findes ved at lukke Tværfaglig Enhed, som hjælper dagtilbud med at udvikle deres pædagogiske praksis, fremfor blot at reducere det, som det oprindeligt var foreslået.

  Jeg havde naturligvis gerne set, at vi kunne friholde flere områder og indsatser i Børn og Unge fra besparelser. Det har desværre ikke været muligt. Når det er sagt, er jeg glad for, at vi blandt andet er lykkes med at bevare Natursamarbejdets arealer og dyrehold, en feriekoloni for udsatte børn, og at fastholde en del af skolernes samarbejde med kulturlivet i Aarhus,” siger Thomas Medom.

  Rådmanden udtrykker samtidig glæde over, at der med budgetforliget bliver tilført et stort tocifret millionbeløb til håndteringen af børn og unge i mistrivsel.

  Vi står overfor en af de absolut største udfordringer i Danmark lige nu. Antallet af børn og unge, som ikke trives og har behov for hjælp og støtte, er voldsomt stigende, og det er en skal-opgave at få vendt udviklingen. Midt i ærgrelsen over at skulle gennemføre besparelser, ser jeg derfor frem til, at vi nu kan igangsætte arbejdet for, at flere børn og unge trives,” siger Thomas Medom.

  Det endelige sparekatalog er nu sendt til behandling i Magistraten, hvorefter det forventeligt vedtages af Aarhus Byråd den 1. februar 2023.