Gå til hovedindhold
Nyheder fra Børn og Unge

Børn og Unge investerer i nye og bedre udeområder for børnene

Udeområdet fik ny betydning, da corona ad flere omgange vendte op og ned på hverdagen i vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidstilbud landet over. Mange steder lærte man værdien af at bruge udeområdet på nye og spændende måder. Samtidig blev det også tydeligt, at de udendørs faciliteter flere steder har behov for en overhaling.

19. dec. 2022
 • Læs op

Indhold

  Derfor vedtog Aarhus Byråd i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2020, at der skulle øremærkes 30,3 mio. kroner til optimering og nytænkning af Børn og Unges udefaciliteter. Der afholdes to ansøgningsrunder, hvor det er muligt at søge om støtte til sit eget projekt. Første ansøgningsrunde er nu afsluttet, og Børn og Unge har udvalgt 38 vuggestuer, dagplejer, børnehaver, skoler og fritidstilbud, som får del i midlerne.

  Tiden med corona lærte os for alvor om potentialerne for leg og læring, når man flytter sine pædagogiske aktiviteter udenfor. Her er der ofte mere plads til børnenes udfoldelse – både fysisk og mentalt. Men nogle steder er der gevaldigt brug for en kærlig hånd. Det er jeg glad for, at vi nu kan hjælpe med. Der er kommet rigtig mange kvalificerede ansøgninger, hvor man har taget udgangspunkt i de gode erfaringer fra corona-tiden og har fundet på gode idéer til, hvordan udeområderne kan forbedres og tænkes anderledes til gavn for både dagtilbud, skoler og fritidstilbud, men også for foreningsliv og lokalområdet generelt,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

  Et af de steder, hvor man har fået del i puljemidlerne, er på Møllevangskolen i det vestlige Aarhus. Her trænger Ormegården, som er skolens legeplads og udeområde for eleverne i 0.-3. klasse til en overhaling.

  Vi har en skole med en fantastisk beliggenhed og med mange gode kvaliteter både ude og inde. Men selve visitkortet til skolen, vores legeplads til de yngste elever, som børnene bruger dagligt, og som forældre og lokale borgere går forbi hver dag, fremstår mest af alt som en stor mudderpøl,” siger Thomas Christian Trønning, skoleleder på Møllevangsskolen. Han glæder sig over, at Børn og Unge har besluttet at bidrage til realiseringen af deres projekt med omkring 3,25 mio. kroner. Fordi det vil gøre en forskel for eleverne.

  Vi ved fra tiden med corona, at eleverne profiterer af at være mere udendørs. De er sammen på anderledes måder, og ofte bliver det nemmere for lærerne dels at tilpasse undervisningen den enkelte elev, og dels at få bevægelse ind i undervisningen, når de tager eleverne med udenfor. Derudover er eleverne udenfor i de fleste frikvarterer, og her skal de have mulighed for at være aktive og have det sjovt med hinanden. Det kræver nogle bedre fysiske rammer, end vi har i øjeblikket, og det er det, projektet skal bidrage til, at vi får,” siger Thomas Trønning.

  Foruden kommunale midler er mange af ansøgerne i gang med at skaffe ekstern finansiering bl.a. i form af fondsmidler. Børn og Unge har udvalgt projekterne på baggrund af en række pædagogiske kriterier. Derudover har flere sidestillede kriterier haft betydning for udvælgelsen heriblandt behovet for genopretning af nedslidte faciliteter, i hvilken grad foreningslivet og lokalsamfundet involveres samt hvorvidt projekterne har fokus på sammenhængen med lokalområdets øvrige udefaciliteter.

  Anden ansøgningsrunde forventes at blive gennemført i løbet af 2023, hvor det igen er muligt for alle kommunens skoler, dagtilbud og fritidstilbud at søge om midler til optimering og nytænkning af Børn og Unges udefaciliteter.

  Yderligere oplysninger

  Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 27 51 79 61