Gå til hovedindhold

Musikpuljen

Puljen er lukket. Næste ansøgningsfrist er d. 1 november 2024 kl. 23:59.

 • Læs op

Indhold

  Formålet med musikpuljen er at fremme produktionen af musik af høj kvalitet i Aarhus Kommune samt at udvikle det producerende musikmiljø og opkvalificere det musikalske vækstlag i Aarhus Kommune.

  Du kan søge støtte til:

  • musikprojekter (herunder idéudvikling, planlægning, forberedelse, produktion og gennemførelse af projekter).
  • musikinitiativer, som bidrager til en fortsat udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune. 
  • initiativer, som opkvalificerer det musikalske vækstlag.
  • etårige musikprogrammer og aktivitetsprogrammer.
  Opret ansøgning i Ansøgningsportalen ved at klikke her

  Om Musikpuljen

  Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.

  Kulturinstitutioner der modtager faste offentlige driftstilskud, skal redegøre for, hvordan projektet rækker ud over den ordinære drift.

  Puljen støtter:

  • musikprojekter (herunder idéudvikling, planlægning, forberedelse, produktion og gennemførelse  af projekter).
  • musikinitiativer, som bidrager til en fortsat udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus 
   Kommune.
  • initiativer, som opkvalificerer det musikalske vækstlag.
  • etårige musikprogrammer og aktivitetsprogrammer.

  Ønsker man at ansøge om støtte til mindre festivaler eller enkeltstående koncerter, bedes man vurdere om projektet passer bedre ind i Initiativpuljen.

  Puljen støtter ikke: 

  • tryk af fysiske musikmedier (fx cd og vinyl) med salg for øje.
  • projekter, hvor musik ikke er det bærende element (her henvises til Kulturudviklingspuljen).
  • koncerter afviklet under Aarhus Festuge.
  • arrangementer med politiske, sociale, faglige, religiøse og lignende emner

  Puljen støtter som hovedregel ikke:

  • projekter der ikke har hjemsted i Aarhus Kommune samt projekter der ikke udføres af personer med base i Aarhus Kommune. For ansøgere der har base i Aarhus kommune men er bosat udenfor kommunen, opfordres ansøger til at redegøre for projektets relevans for Aarhus.
  • deciderede arbejdslegater til enkeltkunstnere.
  • studerende i forbindelse med afgangskoncerter og -projekter.
  • anskaffelse af udstyr.

  Puljens formål:

  • at fremme produktionen af musik af høj kvalitet i Aarhus Kommune.
  • at udvikle det producerende musikmiljø og opkvalificere det musikalske vækstlag i Aarhus 
   Kommune.

  Ansøgningerne vurderes af Musikrådet ud fra følgende kriterier:

  • den kunstneriske kvalitet
  • den kunstneriske idé
  • at projektet bidrager til en fortsat udvikling af musiklivet i Aarhus Kommune og/eller at projektet vil opkvalificere det musikalske vækstlag
  • at den kunstneriske idé og projektet kan realiseres
  • at ansøgeren forholder sig til publikum/målgruppe samt projektets formidling

  Du finder et eksempel på ansøgningsskemaet her.

  Ansøgningen skal indeholde:

  • projektbeskrivelse (bør maksimalt fylde to A4-sider).
  • fyldestgørende budget og finansieringsplan for projektet, herunder hvilke andre puljer/fonde/sponsorer der på ansøgningstidspunktet er søgt og evt. har bevilget/afslået støtte.
  • en liste med samtlige medvirkendes bopælsadresser samt deres roller i det ansøgte projekt
  • musikalske CV'er for projektets centrale medvirkende.
  • lyttemateriale (op til tre eksemplarer i mp3-format). Dette kan undtagelsesvis udelades, hvis det ikke er relevant for ansøgningen.

  Herudover kan vedhæftes yderligere bilag (som fx sangtekster, PR-plan eller andet med relevans for projektet).

  Det forudsættes, at andre støttemuligheder – f.eks. fonde og statens støtteordninger - i videst muligt omfang også benyttes. Informér gerne Kulturforvaltningen hvis der under sagsbehandlingstiden op til afgørelsen modtages støtte andre steder fra.

  Ansøgning og bilag skal samlet set danne et fyldestgørende billede af projektet.

  Se i øvrigt et eksempel på en ansøgning her.

  Vil du vide mere om, hvordan du kan sænke CO2e-udledningen i din kunstproduktion? Så tag et kig i håndbogen til bæredygtig kunstproduktion.

  Klimahåndbogen er for dig, der gerne vil gøre en forskel for klimaet ved at sikre dig, at dit kunstprojekt har den mindst mulige CO2e-udledning. Klimahåndbogen er et redskab, der kan hjælpe dig med at træffe bæredygtige valg – og måske gøre dig klogere på klimavenlige løsninger og materialers klimapåvirkning? Alt sammen med det formål at sikre mindst mulig CO2e-udledning i din kunstproduktion.

  Klimahåndbogen er udarbejdet af Aarhus Omstiller og Klimasekretariatet.

  Der er to årlige ansøgningsfrister - normalt 1. maj og 1. november.

  Se den næste ansøgningsfrist på aarhus.dk/musikpuljen.

  Ansøgninger skal være Kulturforvaltningen i hænde inden projektet afvikles og udgifterne afholdes. Det anbefales at søge i god tid.

  Ansøgningen sendes via AnsøgningsPortalen

  Ansøger modtager en bekræftelse, når en ansøgning er fremsendt og modtaget.  

  Musikrådet foretager en kunstfaglig vurdering af de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om bevillinger og afslag.

  Der kan for de to årlige ansøgningsfrister forventes en afgørelse inden for to måneder fra ansøgningsfristen. For den løbende pulje kan der forventes svar i løbet af ca. tre uger.

  Bevillingerne gives som tilskud. Bemærk at der ved bevillinger på 100.000-250.000 kr. pr. år skal indsendes en reviewerklæring for regnskabet, udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved bevillinger på over 250.000 kr. pr. år skal der indsendes et revideret regnskab udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor.

  Et projekt kan som hovedregel ikke opnå støtte fra flere af kommunens kulturpuljer.

  Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgere til puljen på aarhus.dk/musikpuljen, under "Download". Alle ansøgninger vil være offentlige ved anmodning om aktindsigt.

  Musikrådet modtager gerne oplysninger om udbyttet af støttede projekter på musikraadet@aarhus.dk

  Som udgangspunkt skal de to årlige ansøgningsrunder overholdes, men projekter baseret på  pludseligt opståede muligheder har løbende mulighed for at ansøge Musikpuljen indenfor nogle bestemte formål. Det drejer sig i udgangspunktet om ansøgninger til:

  • turnévirksomhed/rejser
  • gæstemusikere til enkeltstående koncertarrangementer eller konkrete projekter
  • workshops
  • mindre koncerter og festivaler

  Ønsker du at søge puljen, bedes du ringe til Kulturforvaltningen på 21 99 69 33, hvor vi vil foretage en vurdering af, om projektet passer ind i puljen. Hvis det vurderes at ansøgningen passer ind, åbner vi puljen i et tidsrum der passer dig, hvor du kan uploade ansøgningen.

  Bemærk at der i projektbeskrivelsen ligeledes skal begrundes, hvorfor det er nødvendigt at ansøge  puljen, i stedet for en af de to årlige ansøgningsfrister. 

  Ansøgninger til den løbende pulje skal som udgangspunkt være Kulturforvaltningen i hænde 3 uger inden projektet afvikles.

  Har du fået tilskud, kan du læse mere om kriterier og afrapportering her