Gå til hovedindhold

Kriterier for tilskud og afrapportering

Hvis du har fået tilskud fra en af vores puljer, kan du læse her hvilke kriterier der er ift. tilskud og afrapportering.

 • Læs op

Indhold

  Kriterier for tilskud og afrapportering

  Har du fået tilskud fra en af vores puljer og ønsker det udbetalt, skal du sende en mail til kultur@aarhus.dk, hvorefter vi igangsætter udbetalingen af bevillingens første del. Op til 90 % af tilskuddet kan udbetales ved projektets start, mens det resterende beløb udbetales, når projektet er afsluttet og vi har modtaget og godkendt det afsluttende regnskab. 

  OBS! For Initiativpuljen udbetales tilskuddet først, når der er indsendt et afsluttende regnskab samt ledelseserklæring.

  Der skal indsendes et regnskab samt en underskrevet ledelseserklæring.

  • Regnskabet skal indeholde oplysninger om alle udgifter og indtægter
  • Regnskabsposterne skal være sammenlignelige med det fremsendte budget. Du bedes tage udgangspunkt i den budgetfil, som var vedlagt ansøgningen således, at både budget- og regnskabstal fremgår i det endelige regnskab.


  Ovenstående indsendes på mail som vedhæftede PDF-filer til kultur@aarhus.dk.

  Der skal indsendes en reviewerklæring for regnskabet, udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor.

  • Regnskabet skal indeholde oplysninger om alle udgifter og indtægter
  • Regnskabsposterne skal være sammenlignelige med det fremsendte budget. Du bedes tage udgangspunkt i den budgetfil, som var vedlagt ansøgningen således, at både budget- og regnskabstal fremgår i det endelige regnskab.

  Ovenstående indsendes på mail som vedhæftet PDF-fil til kultur@aarhus.dk.

  Der skal indsendes et revideret regnskab udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor.

  • Regnskabet skal indeholde oplysninger om alle udgifter og indtægter
  • Regnskabsposterne skal være sammenlignelige med det fremsendte budget. Du bedes tage udgangspunkt i den budgetfil, som var vedlagt ansøgningen således, at både budget- og regnskabstal fremgår i det endelige regnskab.

  Ovenstående indsendes på mail som vedhæftet PDF-fil til kultur@aarhus.dk.

  For nogle af vores puljer (se nedenfor), skal der udover et regnskab også indsendes dokumentation i form af billeder, video eller en evaluering af projektet. Dette vil også fremgå af det bevillingsbrev du har modtaget. 

  Gellerup Kulturmidler: Udover regnskabet skal der også indsendes dokumentation i form af billeder/film/lyd samt en kort beskrivelse af projektets gennemførelse.

  Kulturarrangementspuljen: Udover regnskabet skal der også indsendes en kort evaluering af arrangementet. Se mere om hvad evalueringen skal indeholde i dit bevillingsbrev. 

  Pulje til Demokrati og Deltagelse: Udover regnskabet skal der også indsendes dokumentation i form af billeder/film/lyd samt en kort beskrivelse af projektets gennemførelse.

  PUKK: Udover regnskabet skal der også indsendes en kort evaluering af projektet. Se mere om hvad evalueringen skal indeholde i dit bevillingsbrev. 

  Fristen for at indsende regnskab samt øvrig afrapportering står i det bevillingsbrev du har fået tilsendt. 

  Har du brug for forlængelse af fristen, skriver du blot en mail til kultur@aarhus.dk.

  Tilskuddet er givet under forudsætning af, at projektet bliver gennemført i overensstemmelse med beskrivelsen i ansøgningen. Ved væsentlige ændringer skal Kulturforvaltningen kontaktes på kultur@aarhus.dk

  Tilskudsmodtager opfordres til at have fokus på national markedsføring af arrangementet.

  I forbindelse med udgivelser, produktioner og projekter, der har modtaget økonomisk støtte fra Århus Kommune, kan støttemodtageren anvende Aarhus Kommunes logo for at kreditere Aarhus Kommune for støtten. 

  Er tilskudsmodtager i tvivl om rammerne for brug af kommunens logo, kan spørgsmål sendes til kommunikation@ba.aarhus.dk. Aarhus Kommunes logo må f.eks. ikke anvendes i kommerciel sammenhæng, og må ikke anvendes på en måde der giver indtryk af, at Aarhus Kommune er ansvarlig for udgivelsen, produktionen eller projektet.

  Læs mere her.  

  Invitationer til arrangementer kan sendes til kultur@aarhus.dk

  Hvis invitationen er rettet kunstrådet bedes du sende den til kunstraadet@aarhus.dk

  Hvis invitationen er rettet musikrådet bedes du sende den til musikraadet@aarhus.dk

  Hvis invitationen er rettet billedkunstrådet bedes du sende den til: billedkunstraadet@aarhus.dk

  I ledelseserklæringen skriver den projektansvarlige under på, at der er dokumentation for samtlige udgifter.

  Ledelseserklæringen skal være underskrevet, når den sendes ind til Kulturforvaltningen. 

  Du finder ledelseserklæringen her.

  Sidst opdateret: 8. april 2024