Gå til hovedindhold

Job som afløser i ældreplejen

I Sundhed og Omsorg søger vi løbende dedikerede medarbejdere, der vil være afløsere / tilkaldevikarer – så har du lyst til at gøre en forskel for de ældre borgere i Aarhus Kommune, kan du sende en uopfordret ansøgning.

 • Læs op

Indhold

  Som afløser i ældreplejen vil du komme til at samarbejde med sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og andre med kompetencer inden for ældreplejen.

  Derfor vil du blive en vigtig brik i forløbet omkring den enkelte borger, når du varetager pleje og praktisk hjælp i borgernes hjem. Du får opgaver, der passer til dine kompetencer og mulighed for at udvikle din faglighed, og vi sørger for oplæring.

  Opgaven som afløser vil typisk bestå af pleje- og omsorgsopgaver - enten på et plejehjem eller i hjemmeplejen. Det kan være hjælp til praktiske hverdagsting, medicin, personlig hygiejne m.v. … altid med et smil og altid med fokus på, hvad borgeren ønsker.

  Godt at vide, før du søger jobbet

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Jobbene er fordelt i hele Aarhus Kommune
  • Du vil blive oplært og skal have lyst til at lære nyt – både for din egen og borgernes skyld
  • Du kan blive ansat som afløser/tilkaldevikar på timeløn eller blive tidsbegrænset vikar på månedsløn - også selvom du ikke har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse
  • Din løn vil være afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund og hvilken overenskomst, du bliver omfattet af.
  • Hvis du bliver ansat som tilkaldevikar på timeløn, er du ikke garanteret et minimum timetal. Du har derfor friheden til at sige ja eller nej til tilbud om vagter.
  • Hvis du bliver ansat i en tidsbegrænset stilling på månedsløn i en periode, aftales et ugentlig timetal, og du vil kende dine vagter fire uger frem i tiden.
  • Du vil som timelønnet ikke være omfattet af opsigelsesbestemmelser, da ansættelsen i princippet ophører ved afslutningen af det seneste aftalte tilkald.
  • Du vil i en ansættelse på månedsløn være omfattet af opsigelsesbestemmelserne og vil i udgangspunktet have et opsigelsesvarsel på 1 måned.
  Søg afløser-job her

  Søg fast job i Sundhed og Omsorg

  Kampagnen TAK FOR DIG fokuserer på sosu-assistenter, sosu-hjælpere, sygeplejersker og andre faggrupper i Sundhed og Omsorg, som hver dag gør en afgørende forskel i almindelige aarhusianeres liv.

  Se ledige stillinger på hjemmesiden takfordig.com
  Sidst opdateret: 4. oktober 2023