Gå til hovedindhold

Hvilken hjælp kan ukrainere få, inden de har ansøgt om opholdstilladelse?

Indhold

  Mens ukrainske flygtninge venter på opholdstilladelse, kan de få husly og blive forsørget af Udlændingestyrelsen på et asylcenter. Ukrainerne skal møde op personligt i Center Sandholm, Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød.

  Ukrainske flygtninge har også mulighed for at bo privat hos familie, venner, bekendte eller frivillige, mens de venter på opholdstilladelse.

  Aarhus Kommune kan først hjælpe med bolig og forsørgelsesydelse, når ukrainerne har fået opholdstilladelse og er blevet visiteret til kommunen.

  Alle ukrainere, der har søgt om ophold i Danmark efter særloven, får nu adgang til nødvendige sundhedsmæssige ydelser, mens deres ansøgning bliver behandlet.
  Sundhedshjælp til ukrainske flygtninge | Sundhedsministeriet (sum.dk)

  Det er muligt for ukrainere at arbejde, før de har fået meddelt opholdstilladelse. Det giver en række administrative udfordringer, fx i forhold til udstedelse af cpr. nr. SKAT udsteder dog et såkaldt skatte-personnummer, og dermed kan ukrainerne betale skat. Kommunerne skal fortsat afvente en opholdstilladelse før de bopælsregistrerer den pågældende, og dermed aktiverer skatte-personnummeret til brug for andre formål, herunder oprettelse af NemId.

  Skat.dk: Når du er fra Ukraine og får arbejde i Danmark

   

  Vær opmærksom på

  Aarhus Kommune hjalp i perioden frem til særloven om opholdstilladelse til ukrainere blev vedtaget den 17. marts og indtil den 24. marts 2022 nyankomne ukrainere i kommunen med husly og kontanter til mad. Ukrainere, som fik hjælp af Aarhus Kommune til indkvartering og/eller forplejning før den 24. marts 2022 og som har indrettet sig derefter, kan fortsat få hjælp, så længe kommunen har hjemmel til det.

  Sidst opdateret: 28. november 2023