Gå til hovedindhold

For dig der hjælper ukrainere

Hvis du har kontakt til ukrainere, der har brug for hjælp til fx opholdstilladelse, bolig m.m.

 • Læs op

Indhold

  Hvor kan I finde information

  Der er flere nationale hjemmesider, hvor både ukrainere og dig som hjælper kan finde generel information om ukrainere i Danmark på både dansk, ukrainsk og engelsk. Du kan finde links til disse under Relateret indhold.

  Der er også link til kommunens information på ukrainsk (og engelsk) til ukrainere. 

  Nedenfor kan du finde svar på specifikke spørgsmål for ukrainere i Aarhus Kommune på dansk.

  Tirsdag og torsdag formiddage er forhallen på Jægergården forvandlet til en åben rådgivning for ukrainere.

  Her sidder frivillige fra foreningen Lastivika Aarhus, frivillige fra Dansk Flygtningehjælp, medarbejdere fra Ydelsesafdelingen samt fra Job og Integration side om side og rådgiver borgere. Lige nu er det primært borgere fra Ukraine, der rådgives, men andre flygtninge får også hjælp.

  De kommer med rigtigt mange spørgsmål, som de frivillige foreninger faktisk er bedre til at svare på end kommunen.

  Er man netop kommet til Aarhus skal man lære mange forskellige ting, som det ikke nødvendigvis behøver at være en kommunal medarbejder, der hjælper med. Det kan være at finde vej, købe buskort eller oversætte breve fra det offentlige. De frivillige har også et indgående kendskab til andre frivillige foreningers tilbud, som de også kan skabe kontakt til. Det kan fx være frivillige, der hjælper med at øve dansk, Netværksfamilier og meget andet.

  Åben rådgivning

  Åben rådgivning finder sted tirsdage og torsdage kl. 10-12 i forhallen på Jægergården, Værkmestergade 15B, 8000 Aarhus

  Mens ukrainske flygtninge venter på opholdstilladelse, kan de få husly og blive forsørget af Udlændingestyrelsen på et asylcenter. Ukrainerne skal møde op personligt i Center Sandholm, Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød.

  Ukrainske flygtninge har også mulighed for at bo privat hos familie, venner, bekendte eller frivillige, mens de venter på opholdstilladelse. Det forudsætter at man kan forsørge sig selv.

  Aarhus Kommune kan først hjælpe med bolig og forsørgelsesydelse, når ukrainerne har fået opholdstilladelse og er blevet visiteret til kommunen.

  Alle ukrainere, der har søgt om ophold i Danmark efter særloven, får nu adgang til nødvendige sundhedsmæssige ydelser, mens deres ansøgning bliver behandlet.

  Sundhedshjælp til ukrainske flygtninge | Sundhedsministeriet (sum.dk)

  Det er muligt for ukrainere at arbejde, før de har fået meddelt opholdstilladelse. Det giver en række administrative udfordringer, fx i forhold til udstedelse af cpr. nr. SKAT udsteder dog et såkaldt skatte-personnummer, og dermed kan ukrainerne betale skat. Kommunerne skal fortsat afvente en opholdstilladelse før de bopælsregistrerer den pågældende, og dermed aktiverer skatte-personnummeret til brug for andre formål, herunder oprettelse af MitId.

  Skat.dk: Når du er fra Ukraine og får arbejde i Danmark

   

  Ukrainere kan ansøge om opholdstilladelse via Ny i Danmark, som findes på ukrainsk, dansk og engelsk.

  Gå til nyidanmark.dk/ukraine

  De kan bestille tid til optagelse af biometri i forbindelse med ansøgningen to steder i Aarhus (OBS: tidsbestilling foregår via nyidanmark.dk):

  • Udlændingestyrelsens Borgerservice: Grøndalsvej 1B, 8260 Viby J
  • Styrelsen for International rekruttering og Integration - SIRI: Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

  Ukrainere, som har brug for hjælp til at udfylde ansøgning om opholdstilladelse kan få hjælp her:

  Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om opholdstilladelse og visiterer i samme brev de ukrainske flygtninge til den kommune, de skal bo.

  Fordelingen til kommuner foregår efter en nationalt fastsat kvote – der tages i nogle tilfælde hensyn til, om ukrainerne har ønsket at bo i en bestemt kommune, fx på grund af nærtstående familie eller et jobtilbud.

  Ukrainere, som visiteres til Aarhus Kommune, vil i løbet af 3 uger blive kontaktet af en integrationsmedarbejder fra kommunens integrationsafdeling. Ukrainerne kan også selv tage kontakt til integrationsafdelingen, så snart de modtager afgørelsen om opholdstilladelse, på telefonnummer: + 45 41 85 40 77.

  Integrationsmedarbejderen vil guide ukraineren igennem vigtig information og nødvendige administrative skridt. Blandt andet vil ukraineren få hjælp til:

  • CPR-nummer: Ukraineren får et CPR-nummer sammen med Udlændingestyrelsens meddelelse om opholdstilladelse. På Borgerservice skal ukraineren registreres i kommunen som indrejst. I samme ombæring får ukraineren et sundhedskort og dermed en læge.
  • Bolig: Kommunen vil sørge for et midlertidigt opholdssted/bolig, hvis ukraineren ikke allerede har bolig.
  • Forsørgelsesydelse: Ukraineren har mulighed for at få en forsørgelsesydelse fra kommunen, hvis ikke vedkommende kan forsørge sig selv.
  • Mit ID og bankkonto: Ukraineren vil blive hjulpet til at få et Mit ID og en dansk bankkonto.
  • Job og danskundervisning: Ukraineren vil af jobcentret få tilbudt et beskæftigelsesrettet program, herunder tilbud om gratis danskuddannelse.
  • Skole og dagtilbud: Ukrainske børn vil få mulighed for at gå i skole og blive skrevet op til dagtilbud.

  Aarhus Kommune betaler ikke kompensation til private, der frivilligt har valgt at huse fordrevne ukrainere.