Gå til hovedindhold

Hvad sker der, når ukrainerne har fået opholdstilladelse?

Indhold

  Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om opholdstilladelse og visiterer i samme brev de ukrainske flygtninge til den kommune, de skal bo.

  Fordelingen til kommuner foregår efter en nationalt fastsat kvote – der tages dog hensyn til, om ukrainerne har ønsket at bo i en bestemt kommune, fx på grund af nærtstående familie eller et jobtilbud.

  Ukrainere, som visiteres til Aarhus Kommune, vil senest fire dage efter blive kontaktet af en integrationsmedarbejder fra kommunens integrationsafdeling. Ukrainerne kan også selv tage kontakt til integrationsafdelingen, så snart de modtager afgørelsen om opholdstilladelse, på telefonnummer: + 45 41 85 40 77.

  Integrationsmedarbejderen vil guide ukraineren igennem vigtig information og nødvendige administrative skridt. Blandt andet vil ukraineren få hjælp til:

  • CPR-nummer: Ukraineren får et CPR-nummer sammen med Udlændingestyrelsens meddelelse om opholdstilladelse. På Borgerservice skal ukraineren registreres i kommunen som indrejst. I samme ombæring får ukraineren et sundhedskort og dermed en læge.
  • Bolig: Kommunen vil sørge for et midlertidigt opholdssted/bolig, hvis ukraineren ikke allerede har bolig.
  • Forsørgelsesydelse: Ukraineren har mulighed for at få en forsørgelsesydelse fra kommunen, hvis ikke vedkommende kan forsørge sig selv.
  • Nem-ID/Mit ID og bankkonto: Ukraineren vil blive hjulpet til at få et Nem-ID/Mit ID og en dansk bankkonto.
  • Job: Ukraineren vil få hjælp af jobcentret til at finde et job.
  • Dansk: Ukraineren vil få tilbud om gratis danskuddannelse.
  • Skole og dagtilbud: Ukrainske børn vil få mulighed for at gå i skole og blive skrevet op til dagtilbud.
  Sidst opdateret: 4. september 2023