Gå til hovedindhold

PUKK - Puljen til Ung Kunst og Kultur

Næste PUKK LIVE PITCH er mandag d. 17. juni på Teknisk Afdeling, UKH.

 • Læs op

Indhold

  PUKK er din genvej til at stable et kulturprojekt hurtigt på benene i Aarhus Kommune. Puljen er skabt på tanken om, at det skal være muligt at handle på en god idé uden at skulle vente op til et halvt år på at få svar på en ansøgning.

  PUKK er målrettet frivilligt drevne kunstneriske og kulturelle aktiviteter, arrangementer og projekter, som skabes af, for og med unge i Aarhus Kommune. Vi prioriterer projekter med små budgetter, hvor puljen kan gøre størst forskel. Projektet skal have offentlig adgang.

  PUKK søges ved at deltage i et LIVE Pitch arrangement, som finder sted ca. en gang hver måned. Her pitcher man sit projekt for bevillingsudvalget og får på selve aftenen besked om man får et tilskud. Der er offentligt adgang til alle LIVE Pitch. Datoen for næste Live Pitch finder du her

  PUKK søges ved at deltage i et LIVE Pitch arrangement, som finder sted ca. en gang hver måned. Inden du kan deltage med en pitch skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema med budget som skal godkendes. Du finder skemaet nederst på siden. Du pitcher dit projekt for bevillingsudvalget og får på selve aftenen besked, om du har fået et tilskud. Der er offentligt adgang til alle LIVE Pitch. 

  Om PUKK

  PUKK er din genvej til at stable et kulturprojekt hurtigt på benene i Aarhus Kommune. Puljen er skabt på tanken om, at det skal være muligt at handle på en god idé uden at skulle vente op til et halvt år på at få svar på en ansøgning.

  PUKK er målrettet mindre frivilligt drevne kunstneriske og kulturelle aktiviteter, arrangementer og projekter, som skabes af, for og med unge i Aarhus Kommune. Vi prioriterer projekter med små budgetter, hvor puljen kan gøre størst forskel. Projektet skal have offentlig adgang. Puljen er målrettet unge i alderen 13 - 30 år.

  Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper af personer, foreninger og institutioner.

  PUKK STØTTER:

  • Nybegyndere og amatørprojekter med små budgetter, der prøver kræfter med fundraising for første gang

  • Den frivillige ungdomskultur

  • Små “her og nu”- projekter

  • Den alternative ungdomskultur

  • Det ukommercielle musikliv

  • Litteratur- og debatarrangementer

  • Projekter med fokus på idræt og bevægelse

  • Teater- og danseprojekter

  • Koncert-, event- og udstillingsarrangementer.

  • Ungdomsdemokratiske projekter

  • Tværkunstneriske projekter

  • Nyskabende initiativer og originale idéer

  • Offentlige arrangementer

  • MINDRE filmprojekter - husk at have fokus på en offentlig fremvisning af filmen eller processen

  PUKK kan desværre ikke støtte alt. Hvis du søger støtte til et eller flere af de nedenstående punkter, bør du gentænke dit projekt eller søge penge et andet sted end PUKK.

  PUKK STØTTER IKKE:

  • Projekter der allerede er afholdt

  • Udlandsrejser og projekter, der foregår udenfor Aarhus Kommune

  • Driftsudgifter; dvs. udgifter til lønninger, husleje, vedligeholdelse og andre administrative opgaver. Du kan godt søge til honorarer og tariffer, men husk; PUKK prioriterer frivillighed i afvikling såvel som organisation

  • PUKK støtter ikke projekter, hvor bevillingen udelukkende går til produktionsomkostninger, herunder filmproduktion. Der skal være et offentligt tilgængeligt arrangement koblet på projektet, herunder et event, en visning, en udstilling, en debat m.v.

  • Støttearrangementer, hvor overskuddet fra salg og entré går til et velgørende formål eller til driften i en organisation

  • Kommercielle arrangementer. Puljen støtter den frivillige ungdomskultur

  • Projekter, der kun gavner ansøger; eks. demoer og projekter i forbindelse med optagelse på et studie

  • Partipolitiske, religiøse eller diskriminerende projekter

  • Lukkede og private arrangementer; herunder foreningsaktiviteter, der kun er rettet mod foreningens medlemmer

  • Projekter der allerede er støttet af Kulturforvaltningens andre puljer

  • Som hovedregel indkøb af teknisk udstyr

  • Ulovlige arrangementer.

  PUKK forbeholder sig retten til at vurdere om budgettet er rimeligt og tildele tilskud med forbehold for visse ændringer i projektbudgettet.

  Har du et projekt i støbeskeen, så mød op og dyst med andre om at få en del af puljen. Midlerne gives til kreative/kulturelle produktioner i bred forstand, som munder ud i et offentligt arrangement.

  I kan søge max 7.000 kr. og det samlede projektbudget må ikke overstige 20.000 kr. 

  Tilmelding og deadline

  Du ansøger ved at tilmelde dit projekt til pukk@aarhus.dk. Ansøgningsfristen vil fremgå at begivenheden på vores Facebookside eller på PUKKs hjemmeside.

  Du tilmelder dig ved at indsende et ansøgnings- og budgetskema til pukk@aarhus.dk

  Der er maksimalt plads til 10 ansøgere pr. Live Pitch.

  Har du brug for sparring omkring dit projekt/idé/pitchen, så skriv til os, så ringer vi til dig!

  Pitch
  Du har tre minutter til mundtligt at pitche dit projekt foran bevillingsudvalget og andre interesserede. Du har ikke adgang til projektor. På aftenen, efter alle har pitchet deres projekter, træffer PUKK’s bevillingsudvalg afgørelse om, hvem der får tildelt penge. Dette annonceres fra scenen sidst på aftenen. I disse tider kan PUKK Live Pitch foregå online på grund af forsamlingsforbud.

  Hvis du får støtte til dit projekt, sender vi dig en mail efter Live Pitchen med info omkring oprettelse af ansøgning i vores system, betingelser for tilskuddet og hvordan du får udbetalt støtten. 

  Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgere til puljen på hjemmesiden, hvor begrundelserne for bevillingerne fremgår. Alle ansøgninger vil være offentlige ved anmodning om aktindsigt. 

  Læs mere om PUKK og tidligere støttede projekter på PUKK's hjemmeside
  Har du fået tilskud, kan du læse mere om kriterier og afrapportering her