Gå til hovedindhold

Gellerup Kulturmidler - Her og Nu puljen

Puljen er åben.

 • Læs op

Indhold

  Det overordnede fælles formål for de to puljer, der samlet kaldes Gellerup Kulturmidler er:

  • At støtte udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner.
  • At støtte medborgerskab i Gellerup/Toveshøj.
  • At støtte projekter og aktiviteter, som understøtter visionen om, at Gellerup bliver en åben og attraktiv bydel.
  • At støtte initiativer, som bidrager til fortsat udvikling af Gellerups kulturliv.
  • At støtte initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag.

  Om Gellerup Kulturmidler - Her og Nu puljen

  Det overordnede fælles formål for de to puljer, der samlet kaldes Gellerup Kulturmidler er:

  • At støtte udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner.
  • At støtte medborgerskab i Gellerup/Toveshøj.
  • At støtte projekter og aktiviteter, som understøtter visionen om, at Gellerup bliver en åben og attraktiv bydel.
  • At støtte initiativer, som bidrager til fortsat udvikling af Gellerups kulturliv.
  • At støtte initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag.

  Her og Nu puljen støtter specifikt: 

  • Igangsættelse af mulige kulturelle projekter samt afprøvning af mulige samarbejder
  • Mindre kunst- og kulturprojekter og arrangementer

  Puljen støtter ikke:

  • projekter der samler penge ind til velgørende formål og ej heller til daglig drift, forplejning, rejser, hoppeborge eller lignende
  • aktiviteter der finder sted i perioden for afvikling af Aarhus Festuge
  • arrangementer med politiske, sociale, faglige, religiøse og lignende emner.

  Projekter der har modtaget tilskud fra Børnekulturhusets pulje eller en anden pulje fra Kulturforvaltningen, kan ikke få tilskud fra Gellerup Kulturmidler.

  Puljen har et årligt budget på ca. 180.000 kr. Der kan maksimalt søges 10.000 kr. pr. aktivitet.

  Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.

  Hvis der er samarbejdspartnere, skal de underskrevne samarbejdsaftaler medsendes ansøgningen.

  Kulturinstitutioner med faste offentlige driftstilskud skal redegøre for, hvordan projektet rækker ud over den ordinære drift.

  Gellerup Kulturmidler ansøges via AnsøgningsPortalen

  Du modtager en kvittering, når din ansøgning er modtaget hos Kulturforvaltningen.

  Ansøgningerne vurderes ud fra følgende: 

  • at der tænkes på tværs af alder, køn og etnicitet og i sammenhænge med aktørerne i lokalområdet
  • at der inddrages unge, så de bliver kulturaktører sammen med andre unge.

  Der er løbende ansøgningsfrist. Ansøgningen skal indsendes senest én måned inden projektet afvikles.

  Du finder et eksempel på ansøgningsskemaet til AnsøgningsPortalen her.

  Gellerup Kulturmidlers projektgruppe foretager en vurdering af de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om bevillinger.

  Afgørelsen forventes at lægge indenfor to måneder fra ansøgningsfristen.

  Bevillingerne gives som tilskud. Der lægges vægt på, at andre støttemuligheder i videst muligt omfang også benyttes. 

  Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgninger til puljen på hjemmesiden. Alle ansøgninger vil være offentlige ved anmodning om aktindsigt.

  Gellerup Kulturmidlers bevillingsudvalg

  Ved etableringen af Gellerup Kulturmidler tilbage i 2012 blev det besluttet, at der skulle etableres en projektgruppe, som fik til opgave at fordele midlerne i de to puljer.

  Projektgruppen bestod dengang af personer, som blev udpeget af følgende afdelinger og organisation:

  • Børn & Unge
  • Gellerup Bibliotek
  • Globus1
  • Gellerup Sekretariatet
  • Kulturforvaltningen
  • Samvirket i Gellerup

  De to af medlemmerne skulle være medlem af Gellerup-modellen. Projektgruppen var forpligtet til at sikre, at anvendelsen af midlerne ikke stred mod de fælles intentioner for området.

  I 2016 skete en justering af Gellerup Kulturmidler, således at udpegningen af medlemmer til projektgruppen nu ser således ud:

  • 1 person udpeges af Samvirket i Gellerups Styregruppe blandt styregruppens medlemmer (pt. Chadi Kayed)
  • 2 personer udpeges af Kulturforvaltningen (pt. Lone Jensen. Der skal findes en person mere)
  • 1 person udpeges af Sport & Fritid (pt. under afklaring)
  • 1 person udpeges af Borgerservice og Biblioteker (pt. Helene Bruhn Schwartzman)
  • 1 person udpeges af Borgmesterens Afdeling (pt. Pia Katballe Sørensen)
  • 1 person udpeges af Børn og Unge (FU) (pt. Chadi Alderbas)
  • 1 person bosiddende i Gellerup udpeges af de syv andre medlemmer af projektgruppen. (pt. under afklaring)

  Der er ikke noget vedtaget omkring, hvor længe medlemmerne af bevillingsudvalget kan sidde i udvalget.

  Har du brug for inspiration til at producere bæredygtig kunst og kultur, så tag er kig i håndbogen til bæredygtig kunstproduktion. 

  Opret ansøgning ved at klikke her
  Har du fået tilskud, kan du læse mere om kriterier og afrapportering her