Gå til hovedindhold

Søg støtte til frivilligt socialt arbejde for borgere over 60 år

Hvert år uddeler vi støtte til frivilligt socialt arbejde - også kendt som §18-midler. Her kan du søge støtte til frivilligt socialt arbejde for borgere over 60 år.

 • Læs op

Indhold

  §18 efterår 2024

  Næste ansøgningsfrist er den 1. september 2024.

  Vil du vide mere om §18?
  Søg mere information nedenfor og kontakt Helle Randlev på paragraf18@mso.aarhus.dk eller 41 85 86 66, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

  Ansøgningsskema

  For at ansøge om §18-midler, skal du være en del af en forening.

  Det er både muligt at ansøge ved at logge på selvbetjeningsløsningen med foreningens CVR-nummer og Erhvervs NemID og med dit personlige CPR-nr og NemID.

  Du kan gemme ansøgningen undervejs, så du kan vende tilbage og skrive videre, hvis du har brug for det. Først når du afslutter ansøgningen, bliver den sendt.
  Du kan kun skrive et vist antal tegn som svar på nogle af spørgsmålene i skemaet. Skriver du mere end maksimum, bliver skemaet ikke sendt.

  Hvis du får brug for hjælp undervejs, kan du holde musen over det lille spørgsmålstegn, der er ved hvert felt.

  Sidst i skemaet skal du kunne se flueben ved alle spørgsmål. Mangler der et flueben, kan du gå tilbage i skemaet og justere teksten.

  Du kan se et eksempel på ansøgningsskemaet og tips til den gode ansøgning nedenfor, så du kan forberede din ansøgning inden du logger på selvbetjeningsløsningen.

  Der er en sagsbehandlingstid på ca. 2,5 måned. Hvis du ansøger i 1. runde kan du altså forvente svar på din ansøgning medio maj. Hvis du ansøger i 2. runde, kan du forvente svar medio november.

  Eventuelle bevillinger udbetales i juni og december.

  Støtten gives til foreninger, klubber, organisationer, råd og andre, som laver en frivillig social indsats inden for ældreområdet.

  Det kan for eksempel være:

  • Foreninger, der organiserer selvhjælp- eller pårørendegrupper
  • Forskellige former for besøgs-, ledsager- eller aflastningsordninger
  • Sociale cafeer og væresteder
  • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
  • Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
  • Frivillighedsformidling

  Indsatsen skal være forankret i Aarhus Kommune.

  Du kan læse mere om målgruppen for § 18-puljen i dokumentet "Retningslinjer for sagsbehandling" som findes i højre side under "Download".

  Generelle retningslinjer for tildeling af § 18 støtte:

  • Det skal som udgangspunkt ikke koste noget at være frivillig.
  • Deltagere i arrangementer mv. betaler som udgangspunkt selv for forplejning, entré og transport.
  • Der skal som udgangspunkt være brugerbetaling for brug af de aktivitets-ting, der bevilges via § 18, så der kan spares op til vedligeholdelse / nyanskaffelse af nyt udstyr (fx nyt billardbord, symaskiner osv.).
  • Ved tildelingen af § 18-midler vil der blive taget stilling til, hvor mange det ansøgte tilgodeser. Det vil vægte positivt, hvis det ansøgte vil være til gavn for et større antal brugere.
  • Det er positivt, hvis aktiviteter mv. også giver sårbare mennesker mulighed for at deltage aktivt.


  Hvad kan man søge om støtte til?
  Aktiviteterne skal have et eller flere af følgende formål:

  • Imødekomme behov hos udsatte eller potentielt udsatte målgrupper, for eksempel ensomme, svagelige, syge, selvmordstruede samt personer med knappe ressourcer - socialt, økonomisk, fysisk og psykisk.
  • Fremme netværksdannelse.
  • Styrke borgerens handlekraft og livsmod.
  • Forebygge isolation og ensomhed.
  • Løse sociale problemer og opgaver.

  Hvis jeres forening får tildelt en bevilling, skal foreningen indsende evaluerings- og regnskabsskema senest et år efter at have modtaget bevillingen.

  Hvis I ikke bruger hele jeres bevilling, skal beløbet betales tilbage til Sundhed og Omsorg. Alternativt kan I ansøge om at få bevilget de ikke-brugte midler til andre aktiviteter indenfor frivilligt socialt arbejde. I begge tilfælde kan I kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

  Helle Randlev mail: rahel@aarhus.dk, tlf. 41 85 86 66

  Er der indgået aftale med forvaltningen om at restbeløbet kan overføres til næste år, skal dette tydeligt fremgå af regnskabet.

  Nærmere krav til evaluering og regnskab fremgår af nedenstående skema.