Gå til hovedindhold

Politiske Ungdomsforeninger

Byrådet vedtager hvert år, hvilket beløb der skal afsættes til de Politiske Ungdomsforeninger.

  • Læs op

Indhold

    Senest d. 10. februar hvert år skal foreningerne indsende deres opgjorte medlemstal af under 25-årige på en tro- og love erklæring. Indsendes erklæringen for sent, vil foreningen blive reduceret med 10 procent. Kommer erklæringen efter at tilskuddet er fordelt, vil der ikke kunne ydes tilskud.

    Sammen med tro- og love erklæringen skal foreningen indsende et tilskudsregnskab for anvendelse af foregående års tilskud. Er regnskabet indsendt i anden anledning, skal dette påføres tro- og love erklæringen.

    Der ydes tilskud til foreningens medlemmer under 25 år.

    Gå til reglerne for tilskud til politiske ungdomsforeninger