Gå til hovedindhold

Internationalt Rejselegat

Aarhus Oliefabriks Fond for Almene Formåls ”Internationale Rejselegat” for børn og unge fra aarhusianske idrætsforeninger.

 • Læs op

Indhold

  Baggrund

  Aarhus Oliefabriks Fond for Almene Formål har siden 2008 haft et rejselegat til støtte for børn og unges muligheder for at få internationale oplevelser via idrætten.

  Formål

  Legatet har til formål at støtte aarhusianske idrætsforeninger, der ønsker at skabe internationale oplevelser for deres børn og unge under 18 år i forbindelse med deres idrætsudøvelse.

  Legatet kan yde tilskud til rejse og ophold i forbindelse med en idrætsforenings deltagelse i konkurrence, træning, opvisning eller lignende i udlandet.

  Idrætsforeninger hjemmehørende i Aarhus Kommune, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

  Der kan uddeles op til 10.000 kr. per ansøgning.

  Der vil ved prioriteringen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier: 

  • Nye ansøgere vil blive prioriteret frem for ansøgere, der tidligere har fået støtte
  • At legatet tildeles en bred vifte af idrætsforeninger og sportsgrene
  • Rejsens formål og hvordan rejsen understøtter det sociale miljø i foreningen
  • Antallet af deltagere på rejsen

  Der kan ikke søges om tilskud til enkeltpersoners deltagelse i udenlandske træningsophold eller konkurrencer.

  Der gives ikke tilskud til rejser, der er afholdt inden ansøgningsfristens udløb.

  Næste ansøgningsfrist til legatet er torsdag den 1. februar 2024.

  Der kan søges til rejser, som foretages i perioden 15. marts 2024 - 15. marts 2025 (begge dage inklusive)

  Der søges via nedenstående skema - HUSK at der OGSÅ skal medsendes et budget. Hent ansøgningsskema Internationale Rejselegat

  Tilsagn eller afslag forventes at blive meddelt i begyndelsen af marts 2024.

  Rådmanden for Kultur og Borgerservice og Bestyrelsen for Aarhus Oliefabriks Fond for Almene Formål afgør i fællesskab, hvilke legater, der skal imødekommes.

  Rejselegatet administreres af Sport & Fritid, Aarhus Kommune, N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C.

  Indsend ansøgning og budget med e-mail som en scannet pdf-fil med underskrift til sport-fritid@aarhus.dk. Alternativt som almindelig post. Husk OGSÅ at medsende et budget.

  Sidst opdateret: 26. oktober 2023

  Dokumenter