Gå til hovedindhold

Den Lokale Udviklingspulje

Har du en idé til nyskabende initiativer på fritidsområdet? Så send din ansøgning til Sport & Fritid.

 • Læs op

Indhold

  Den Lokale Udviklingspulje har til formål at støtte nye initiativer og projekter inden for fritids- og folkeoplysningsområdet i Aarhus Kommune. Puljen forvaltes af Aarhus Kommunes Folkeoplysningsudvalg, der består af både byrådspolitikere og brugerrepræsentanter.

  Temaer for perioden 2022-2025

  Folkeoplysningsudvalget i Aarhus Kommune har valgt fem temaer for perioden 2022-2025, man ønsker, der særligt skal støttes og sættes fokus på. De fem temaer er:

  • Tiltrækning af frivillige
  • Lokalområder med mødesteder og fællesskaber
  • Børn, unge og voksnes aktive deltagelse i foreningslivet
  • Bæredygtighed og Grøn omstilling
  • Partnerskaber og samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner

  Derudover kan der søges til projekter, som falder uden for overstående temaer, hvis der er tale om nye tiltag generelt på området eller nyskabende aktiviteter indenfor eksisterende foreninger. Det kan være projekter der:

  • Tager udgangspunkt i en spændende idé eller helt nye typer af aktiviteter
  • Indebærer alternative samarbejdsformer eller inddrager nye alders- og befolkningsgrupper
  • Har nytænkende elementer ex. inden for indhold, form, samarbejde eller deltagersammensætning
  • Kan være katalysator for udvikling af den ansøgende forenings arbejde og aktiviteter
  • Indeholder nytænkende eller udviklende elementer og ikke falder indenfor øvrige tilskudsområder
  • Har et omfang, så det vurderes at have generel betydning for fritidsområdet i Aarhus Kommune eller henvender sig til hele kommunen

  Hvem kan søge?

  Puljen kan både søges af foreninger og selvorganiserede grupper, der ønsker at skabe nye aktiviteter og tiltag på fritids- og folkeoplysningsområdet i Aarhus kommune.

  Ansøgningsfrist 2024

  Ansøgningsfristerne er i 2024 følgende:

  • 10. februar (behandles på møde i Folkeoplysningudvalget d. 4. april)
  • 10. maj (behandles på møde i Folkeoplysningudvalget d. 21. juni)
  • 10. august (behandles på møde i Folkeoplysningudvalget d. 26. september)
  • 10. november (behandles på møde i Folkeoplysningudvalget d. 19. december)

  Der kan maximalt søges op til 50.000 kr. fra Den Lokale Udviklingspulje. Derudover er en forudsætning for at der kan bevilliges tilskud, at der er en egen finansiering på min. 25% af det ansøgte beløb ud fra det endelige budget.

  Projekterne skal primært foregå i Aarhus Kommune. Der kan normalt opnås støtte til max. to år. Tanken er, at projekterne herefter kan indgå i en mere formel struktur i foreningsliv eller aftenskoleregi.

  Ansøgningerne bliver, udover ovenstående, vurderet i forhold til:

  • Rekruttering, tiltrækning og fastholdelse af frivillige
  • Om Projektet/arrangementet er en spændende idé og indeholder nyskabende elementer, som ikke falder indenfor øvrige driftområder
  • Fokus på forankring af aktiviteterne og langsigtet mål
  • Hvordan projektet/arrangementet bidrager til bæredygtighed og grøn omstilling
  • Fokus på fysiske rammer og mødesteder i from af helhedsløsninger, lokalområder og alternative samarbejder
  • Inddragelse af nye alders- eller befolkningsgrupper
  • Børn, unge og voksnes aktive deltagelse i fritidslivet ved at skabe fællesskaber og støtte på tværs
  • Projektets samlede økonomi og budget
  • Etablering af fritidsfaciliteter
  • Løn
  • Projekter der foregår i udlandet
  • Kommerciel virksomhed
  • Aktiviteter der allerede er i gang

  Alle foreninger og selvorganiserede grupper kan søge op til 5.000 kr. af Straks-puljen til aktiviteter for børn, unge og voksne indenfor Den Lokale Udviklingspuljes formål.

  Puljen er målrettet aktiviteter for børn, unge og voksne og har fokus på bæredygtighed og opstart af nye initiativer. Straks-puljen giver mulighed for hurtig afvikling, hvilket både er tidsbesparende og til gavn for ansøgerne, som kan få hurtig afvikling på mindre projekter. Straks puljen kræver ingen egenfinansiering.

  Sport & Fritid, Aarhus Kommune behandler alle indkomne ansøgninger og afrapporterer herefter til Folkeoplysningsudvalget.

  Alle projekter skal afsluttes ved at indsende evaluering og regnskab for projektet/arrangementet til Sport & Fritid.

  Gå til ansøgningsskema for Den Lokale Udviklingspulje og Straks-puljen
  Gå til evalueringsskema for Den Lokale Udviklingspulje og Straks-puljen