Gå til hovedindhold

Bevæg dig for livet puljen 2023

Sundhed og Omsorg har afsat en pulje på 150.000 kroner til foreningslivet. Puljen skal støtte op om flere bevægelsesaktiviteter for voksne og seniorer i foreningsfællesskabet.

Indhold

  Vi ønsker at få flere voksne og seniorer til at bruge de mange bevægelsesaktiviteter og fællesskaber, I som foreninger skaber. Vi vil gerne give helt almindelige aarhusianere muligheden for at opleve glæden ved at bevæge sig sammen – og ikke mindst give dem mulighed for at knytte bånd til hinanden.

  Derfor har Sundhed og Omsorg afsat en pulje på 150.000 kroner til foreninger som en del af visionsaftalen ”Bevæg dig for livet Aarhus”. Visionsaftalen skal sikre, at vi – gennem fysisk aktivitet – sætter fokus på at skabe lighed i sundhed for alle aarhusianere.

  Når vi siger ”vi”, så mener vi et stærkt vi, et vi, hvor I som foreninger er med til at skabe en bedre livskvalitet for voksne og seniorer i samarbejde med ansatte i Sundhed og Omsorg. Med den økonomiske håndsrækning i Bevæg dig for livet-puljen ønsker Sundhed og Omsorg også at støtte jer som forening til at kunne byde nye medlemmer velkommen.

  Formålet med puljen

  Formålet med puljen er at støtte foreninger i at skabe bevægelsestilbud og fællesskaber, hvor der er plads til aarhusianere, som ikke er vant til at komme i en forening.

  Der er særligt efterspørgsel på bevægelsesaktiviteter i dagtimerne. Vi ønsker også at støtte op om hold, der etableres i de områder, hvor der er mangel på bevægelsestilbud.

  Vejen ud mod foreningerne kan gå via følgeskab med en af de frivillige foreningsbrobyggere, som findes i Aarhus. Nogle aarhusianere fra kommunale rehabiliterings- og genoptræningstilbud får desuden tildelt et Aktivitetspas på 1.000 kr. til brug i en forening.

  Vi forestiller os, at midlerne kan bruges til initiativer, der støtter op om den gode velkomst, ansættelse af ekstra instruktør eller en social vært/værtinde, indkøb af ekstra udstyr, uddannelse og afprøvning af nye aktiviteter.

  Rammer for puljen

  Puljemidlerne er for jer, der vil tilbyde bevægelseshold og fællesskaber, hvor I sætter særligt fokus på voksne og seniorer som:

  • ikke har været i en forening før
  • og/eller har fysiske eller mentale udfordringer, som fx er opstået efter sygdom
  • og/eller har et ønske om at være del af et fællesskab
  • og/eller gerne vil træne i dagtimerne.

  Derudover vil hensyntagende træning samt aktiviteter, der tager udgangspunkt i Folkehusene, blive vægtet særligt højt.

  Sådan søger I

  Hvis I gerne vil søge midler og få endnu flere til at glædes ved foreningslivet, skal I blot sende en ansøgning til motionskoordinator Christina Fruergaard på mail cfru@aarhus.dk senest d. 1. november 2023. I ansøgning skal I uddybe, hvordan jeres aktiviteter passer sammen med de rammer for puljen, som er beskrevet ovenfor.

  Der kan ansøges om op til 20.000 kr. For at få udbetalt midler er det vigtigt, at foreningen har et CVR-nummer og en NemKonto.

  Ansøgningsskema

  Du finder ansøgningsskemaet her:

  Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:

  • Dit navn og din e-mailadresse. Det gør vi for at kunne kontakte dig med eventuelt uddybende spørgsmål.

  Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

  Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

  De oplysninger, vi her behandler om dig, bliver anvendt og bevaret, indtil du selv trækker samtykke tilbage eller det aktuelle tilbud ophører.

  Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig.

  Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

  Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, dog uden at det ændrer på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

  Sidst opdateret: 26. oktober 2023