Gå til hovedindhold

Aktivitetsstøtte til foreningsaktiviteter

Godkendte folkeoplysende foreninger i Aarhus kommune kan søge aktivitetsstøtte til deres foreningsaktiviteter for børn og unge mellem 3-24 år.

 • Læs op

Indhold

  For at modtage aktivitetsstøtte er der følgende krav:

  • Der skal være tale om planlagte aktiviteter
  • Aktiviteterne skal kontinuerlige – foreningen skal udbyde aktiviteter i minimum 15 uger i løbet af et år
  • Der skal være minimum fire deltagere til aktiviteten. Aktiviteterne skal være igangsat og styret af en instruktør/leder
  • Deltagerne skal være medlem af foreningen og have betalt kontingent.

  Gå til regler for aktivitetsstøtte

  Der ydes aktivitetsstøtte efter, hvor mange aktivitetstimer foreningen gennemføre for børn og unge mellem 3-24 år.

  Krav til fremmøderegistrering

  Foreningen skal hver gang de afholder en aktivitet, som de søger tilskud til registrer antallet af fremmøde deltagere. Denne fremmøderegistrering skal indeholde dato for aktiviteten, tidspunkt for aktiviteten, aktivitetens varighed samt antallet af fremmøde deltagere i aldersgrupperne 3-5 år, 6-18 år og 19-24 år. Det er lederen/instruktøren/træneren der foretager fremmøderegisteringen i forbindelse med afholdelsen af aktiviteten.

  Fremmøderegistreringerne danner grundlaget for, hvor meget foreningen kan modtage i aktivitetsstøtte. Der kan kun søges aktivitetsstøtte til aktiviteter, hvor der er foretaget fremmøderegistrering af de fremmødte deltagere.

  Fremmøderegistreringerne skal gemmes af foreningen i 5 år og skulle kunne indsendes efter anmodning fra Sport & Fritid.

  Se videoen - Aktivitetsstøtte til foreningsaktiviteter for børn og unge i Aarhus Kommune - Fremmøderegistrering

  Hent fremmødeskema

  Ansøgningsfrist for foreninger som allerede er godkendt til aktivitetsstøtte

  Ansøgningsfristen 1. marts hvert år. Ansøgninger der modtages efter 1. marts bliver reduceret med 10%. Ansøgninger der modtages efter 1. maj vil få et afslag.

  Du skal ansøge om aktivitetsstøtte på foreningsportalen. 

  Gå til Foreningsportalen for at ansøge om aktivitetsstøtte

  Ansøgning om aktivitetsstøtte for nye foreninger

  Nyoprettede foreninger eller foreninger som ikke tidligere har modtaget aktivitetsstøtte kan ansøge på hvilket som helst tidspunkt. Der anvendes ansøgningsskemaet: ”ansøgning om aktivitetsstøtte for nye foreninger” der kan tidligst ydes aktivitetsstøtte fra det tidspunkt Sport & Fritid modtager ansøgningen.

  Umiddelbart efter hvert kvartal skal foreningen indsende deres fremmødeskemaer. Der udbetales aktivitetsstøtte for de aktivitetstimer der er gennemført og dokumenteret i den indsendte fremmøderegistrering. Når foreningen har registreret fremmøde i et fuldt kalenderår, skal foreningen ansøge om aktivitetsstøtte efter de almindelige regler med ansøgningsfrist 1. marts. Reglerne og krav til dokumentation er de samme som ved den almindelige aktivitetsstøtteordning.

  Aktivitetsstøtten udbetales i 3 rater:

  • 1. april udbetales et a conto beløb
  • 1. august udbetales 1. rate af det endelige tilskud
  • 1. december udbetales 2. rate af det endelige tilskud

  Ny oprettede foreninger eller foreninger som ikke tidligere har modtaget aktivitetsstøtte kan ansøge på hvilket som helst tidspunkt. Her skal I benytte ansøgningsskemaet ”Ansøgning om aktivitetsstøtte for nye foreninger”. I kan tidligst opnå aktivitetsstøtte fra det tidspunkt Sport & Fritid modtager ansøgningen.

  Umiddelbart efter hvert kvartal skal foreningen indsende deres fremmødeskemaer.

  Der udbetales aktivitetsstøtte for de aktivitetstimer der er gennemført og dokumenteret i den indsendte fremmøderegistrering.

  Når foreningen har registreret fremmøde i et fuldt kalenderår, skal foreningen ansøge om aktivitetsstøtte efter de almindelige regler med ansøgningsfrist 1. marts.

  Reglerne og krav til dokumentation er de samme som ved den almindelige aktivitetsstøtteordning.

  Foreninger, der opfylder følgende kriterier, kan tilbydes at komme på denne særlige ”Aarhus-ordning”:

  • Har et rimelig konstant aktivitetsniveau gennem de seneste 2 år
  • Har et stabilt medlemstal gennem de seneste 2 år og
  • Kontrol af fremmødet har ikke har givet anledning til nævneværdige bemærkninger

  Ordningen betyder, at foreningens aktivitetsniveau fastlåses i en 4-årig periode. I perioden bliver foreningens aktivitetsstøtte alene reguleret på baggrund af medlemstal. Første gang aktivitetsstøtten beregnes, sker det ud fra et gennemsnit af de sidste 2 års aktivitetsniveau opdelt på alderskategorier. I den tredje periode skal foreningen ikke registre antallet af fremmødte, hver gang der er aktivitet. Hvis en forenings indberetning viser et aktivitetsniveau, som afviger mere end +*/- 20 % i forhold til udgangspunktet, skal foreningen foretage fremmøderegistrering det følgende år.

  Foreninger på Aarhus-ordningen skal foretage fremmøderegistrering hvert 4. år.