Gå til hovedindhold

Bynatur på dagsordenen

I byen er der kamp om pladsen, men nu skal naturen også have plads i byen. Derfor sætter vi fokus på at folde bynaturen ud i Aarhus.

 • Læs op

Indhold

  I Aarhus Kommunes Planstrategi Klog vækst frem mod 2050 står der, at biodiversiteten skal øges, og at forskelligartede planter skal indtage restarealer langs veje og stier. I Kommuneplanen står der, at der i alle lokalplaner skal indarbejdes bestemmelser, som sikrer de grønne kvaliteter og forpligter kommunen til at tilgodese biodiversiteten
  i byudviklingen.

  Det er blot to af de greb der gøres brug af for at lade naturen få en plads i byen.

  Du kan læse mere om visionerne for en forbedret bynatur i Aarhus her

  Nye driftsformer

  I Aarhus Kommune har vi i Team Grønne Områder i Teknik og Miljø de seneste fem år arbejdet med nye driftsformer på arealer som parker, skove, kirkegårde, vejrabatter og restarealer. Vejledningen herunder samler de erfaringer vi har gjort os til brug for forvaltere i Aarhus Kommune og til alle andre interesserede.

  Du finder vejledningen om de nye driftsformer her (PDF)

  Vild blomstereng

  På flere af Aarhus Kommunes grønne arealer har vi plantet vilde blomsterenge. Udover at de er smukke at se på, så er sommerfugle, insekter og andre små dyr også glade for blomsterengene, der giver dem føde. 

  Find en vejledning til, hvordan du sår en blomstereng her (PDF)

  Sidst opdateret: 26. oktober 2023