Gå til hovedindhold

Trafiksituationen med et fredeligere Vesterbro Torv

I marts 2024 blev der lukket for gennemkørende biltrafik på Vesterbro Torv. Få overblikket over, hvad det har betydet for trafikken andre steder i byen.

 • Læs op

Indhold

  Vesterbro Torv er blevet lukket for gennemkørende biltrafik. Det skal gøre det tryggere at cykle og gå og give bedre fremkommelighed, når man hopper på bussen. Bilisterne har derfor skullet finde nye veje gennem byen.

  Her får du overblikket over, hvad ændringerne har betydet for biltrafikken på de øvrige veje i Aarhus. 

  Data: Morgentrafik næsten normaliseret - vejarbejde sinker eftermiddagstrafikken

  Rejsetiden på de strækninger, der har været særligt påvirket efter ændringerne på Vesterbro Torv, er om morgenen næsten tilbage på samme niveau som en gennemsnitshverdag i 2023.

  I uge 23 har rejsetiden om eftermiddagen været længere på flere strækninger end foregående uger. Det gælder bl.a. på ringgaden og kan skyldes et anlægsarbejde, hvor der bliver gjort plads til flere biler i venstresvingbanen mod Viborgvej. Derudover kan en signalændring i krydset Vestre Ringgade/Silkeborgvej have været medvirkende til forbedret rejsetid for den ydre del af Silkeborgvej. Samme ændring har givet mindre kapacitet på ringgaden og kan derfor også have medvirket til den ekstra rejsetid i sydgående retning.  

  Samlet rejsetidsindeks

  Her er det generelle rejsetidsindeks for biltrafikken på relevante strækninger i myldretiden morgen og eftermiddag.

  Rejsetidsindeks uge 23 morgen

  Rejsetidsindeks uge 23 eftermiddag

  Baggrund: I uge 10 blev der ensrettet i Hjortensgade og Vester Allé (fase 1). I uge 12 blev der lukket for gennemkørende biltrafik på Vesterbro Torv, der blev ensrettet i Vesterbrogade og etableret bussluse i Nørre Allé (fase 2). I uge 20 blev ensretningen i Hjortensgade og Vester Allé ophævet igen (fase 1 ført tilbage).

  Værd at bemærke: I uge 14 blev der sat danmarkshistorisk nedbørsrekord for april. Der var derfor ekstra mange biler på vejene. 

  Faktisk gennemsnitlig rejsetid på relevante strækninger i uge 22

  Fra Ivar Huitfeldts Gade til Søren Frichs Vej:

  Den blå graf viser den gennemsnitlige rejsetid for alle bilister, den røde den gennemsnitlige rejsetid for de 15 pct. af bilisterne, som har haft længst rejsetid.

  Fra Johanne Bergs Gade til Nørreport:

  Den blå graf viser den gennemsnitlige rejsetid for alle bilister, den røde den gennemsnitlige rejsetid for de 15 pct. af bilisterne, som har haft længst rejsetid.

  Fra Skovvangsvej til Nørreport:

  Den blå graf viser den gennemsnitlige rejsetid for alle bilister, den røde den gennemsnitlige rejsetid for de 15 pct. af bilisterne, som har haft længst rejsetid.

  Fra Bernhardt Jensens Boulevard til Skovvejen:

  Den blå graf viser den gennemsnitlige rejsetid for alle bilister, den røde den gennemsnitlige rejsetid for de 15 pct. af bilisterne, som har haft længst rejsetid.

  Fra Skt. Markus Kirke til Ringgaden:

  Den blå graf viser den gennemsnitlige rejsetid for alle bilister, den røde den gennemsnitlige rejsetid for de 15 pct. af bilisterne, som har haft længst rejsetid.

  Fra Ringgaden til Nørreport:

  Den blå graf viser den gennemsnitlige rejsetid for alle bilister, den røde den gennemsnitlige rejsetid for de 15 pct. af bilisterne, som har haft længst rejsetid.

  Fra Langelandsgade/Kaserneboulevarden til Ringgaden:

  Den blå graf viser den gennemsnitlige rejsetid for alle bilister, den røde den gennemsnitlige rejsetid for de 15 pct. af bilisterne, som har haft længst rejsetid.

  Fra Veri Centeret til Silkeborgvej:

  Den blå graf viser den gennemsnitlige rejsetid for alle bilister, den røde den gennemsnitlige rejsetid for de 15 pct. af bilisterne, som har haft længst rejsetid.

  Fra Ringgaden til Cereskrydset:

  Den blå graf viser den gennemsnitlige rejsetid for alle bilister, den røde den gennemsnitlige rejsetid for de 15 pct. af bilisterne, som har haft længst rejsetid.

  Fra Åbyvej til Ringgaden:

  Den blå graf viser den gennemsnitlige rejsetid for alle bilister, den røde den gennemsnitlige rejsetid for de 15 pct. af bilisterne, som har haft længst rejsetid.

  Den blå graf viser den gennemsnitlige rejsetid for alle bilister, den røde den gennemsnitlige rejsetid for de 15 pct. af bilisterne, som har haft længst rejsetid.

  Sidst opdateret: 13. juni 2024