Gå til hovedindhold

Nyt Vesterbro Torv

I 2024 og 2025 forvandler vi det trafikerede Vesterbro Torv til et smukt og attraktivt byrum midt i Aarhus. Læs mere om omdannelsen, hvad der skal ske og hvornår.

 • Læs op

Indhold

  Se planen for et smukkere Vesterbro Torv

  I 2024 og 2025 omdanner vi ét af byens helt centrale knudepunkter: Vesterbro Torv. Aarhus Byråd vedtog i sommeren 2023 den store forvandlingsplan for torvet, som giver plads til meget mere byliv, flere træer og mere grønt. Planen er en opfølgning på Midtbyvisionen, der sætter retningen for den fremtidige udvikling af Aarhus Midtby. 

  Aarhusianerne forventes at kunne få glæde af det nye torv i sommeren 2025.

  Billederne viser den vision og stemning, Aarhus Kommune arbejder henimod på både Vesterbro Torv og på indfaldsvejene til torvet. Det endelige projekt kan afvige fra det viste, og der er endnu ikke finansiering til forskønnelse af Vesterbrogade. 

  Visualiseringer: LYTT Architecture.

  Mere om det nye Vesterbro Torv

  Vejen på Vesterbro Torvs solside mod nord bliver nedlagt og inddraget i selve torvearealet, så det bliver næsten dobbelt så stort. Vejen på sydsiden bliver forbeholdt busser og bløde trafikanter, så området bliver langt fredeligere, end tilfældet er i dag. Det nye Vesterbro Torv betyder således også nye veje for byens bilister, der ikke længere vil kunne krydse torvet på tværs. 

  Vesterbro Torv bliver mere grønt og bliver forvandlet til et rigtigt bytorv med byliv, ophold og lokal handel.

  Tegningerne viser principperne for omdannelserne, og ikke hvordan det nye Vesterbro Torv præcist kommer til at se ud

  Omlægningen af Vesterbro Torv får en stor rolle i klimatilpasningen af Midtbyen. I det højtliggende terræn oven for Vesterbro Torv, på torvet og i de tilstødende gader laver vi sammen med Aarhus Vand klimatilpasning med grønne løsninger, som kan forsinke op til tre skybrud på én gang, før det ledes videre til Århus Å. Regnen bruges til at forskønne torvet og skal give plads til mere bynatur. Læs mere om samarbejdet her.

  Regnvandets vej gennem Vesterbro Torv

  Det nye Vesterbro Torv betyder, at bilister ikke længere vil kunne krydse torvet på tværs. Dagligt krydser cirka 13.000 bilister Vesterbro Torv, og flere end halvdelen af dem er gennemkørende uden et ærinde i byen. Det er særligt denne gruppe, som de trafikale ændringer får betydning for.

  Det vil stadig være muligt at køre ind til hvilket som helst sted i midtbyen, man vil blot skulle køre en anden og mere direkte vej fra ringgadenettet og Kystvejen. 

  Opdateret 13.3.2024

  Omdannelsen af Vesterbro Torv skal særligt tilgodese de bløde trafikanter: cyklister og gående. Når den gennemkørende biltrafik flytter andre steder hen, bliver det mere fredeligt og sikkert at transportere sig aktivt. Det skal bidrage til, at endnu flere ture gennem byen sker på cykel eller gåben, ligesom dem, der fortsat er afhængig af bil, får bedre fremkommelighed.

  Bedre forhold for aktiv transport er netop ét af grundprincipperne bag den fremtidige udvikling af mobiliteten i Midtbyen, herunder også Vesterbro Torv. Læs mere om baggrunden for at tilgodese cyklister og gående i Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby 

  Sydsiden af Vesterbro Torv bliver forbeholdt busser og bløde trafikanter. Det forbedrer fremkommeligheden for buslinjerne 2A, 3A, 4A, 11 og 13, som alle kører på strækningen i dag. De vil tilsammen kunne spare op imod 15 minutter hver time i myldretiden. Det viser beregninger foretaget af COWI for Teknik og Miljø.

  Forventet tidsplan

  Parkeringskælderen under Vesterbro Torv, som længe har været lukket pga. sikkerhed, lukkes permanent. Inden arbejdet på torvet kan gå i gang, skal parkeringskælderen brydes ned og fyldes med sand og grus.

  Det samlede arbejdet forventes at vare tre til fire uger i alt. Vi forventer, at den mest støjende del af nedbrydningen vil vare én til to uger, og at støjniveauet vil svare til almindelig trafikstøj. 

  Vi har valgt at fremrykke nedrivningen, så vi ikke generer naboerne om sommeren, hvor mange hygger sig på altanen og har vinduer på klem. Derudover vil eventuelt støv genere mindre, fordi det lægger sig, når det er vådt. 

  Arbejdet vil foregå på hverdage i tidsrummet 7-18. Entreprenøren starter stille og roligt op i marts. De nærmeste naboer vil få besked i e-boks en uges tid i forvejen, så de ved, hvad de kan forvente. 

  I forbindelse med nedbrydningen af p-kælderen træder de foreslåede trafikale ændringer i kraft løbende. De tæller:

  • Den nordlige side af Vesterbro Torv vil blive lukket for al gennemkørsel
  • Sydsiden af Vesterbro Torv vil der kun være gennemkørsel for busser og cykler 
  • Der bliver ensrettet i nordgående retning fra Vester Allé ved Museumsgade til Hjortensgade ved Peter Holms Vej (på sigt udvides strækningen til Åboulevarden)
  • Vesterbrogade ensrettes i vestgående retning
  • I Nørre Allé vest for Klosterport vil der kun være gennemkørsel for busser og lastbiler med ærinde. Cykler kan fortsat passere.

  Hvis byrådet godkender det endelige projekt, bliver de trafikale ændringer permanente. 

  Opdateret 13.3.2024

  Teknik- og miljørådmanden har besluttet at ophæve busslusen i Nørre Allé og ensretningen i Vester Allé Hjortensgade. Læs mere i disse nyheder:

  Omdannelsen er et stort projekt, som forventes at vare frem til sommeren/efteråret 2025. Men mens anlægsarbejdet står på, er det meningen, at aarhusianerne vil kunne opholde sig i de områder af torvet, hvor der ikke er arbejde i gang.

  Når arbejdet med p-kælderen er slut, laver vi et midlertidigt byrum i foråret 2024 med bl.a. bænke og beplantning, hvor man vil kunne slå sig ned og få en smagsprøve på det kommende Vesterbro Torv.

  Aarhus Byråd skal godkende det endelige projekt for omdannelsen af Vesterbro Torv. Indtil videre har byrådet alene godkendt visionen og principperne for omdannelsen med vedtagelsen i efteråret 2023. Teknik og Miljø forventer at kunne præsentere forslaget til det endelige projekt foråret 2024, hvor byrådsbehandlingen kan begynde. 

  Vi forventer at kunne begynde at bygge det nye, flotte byrum op i starten af 2025, så det kan indvies senere på året. 

  Sidst opdateret: 8. maj 2024